Leervlak

Een lijstje trendrapporten onderwijs en technologie…

Leestijd: 2 minuten

Vandaag was ik aanwezig bij de kick-off bijeenkomst van het SURF Trendrapport Onderwijs op Maat 2016. Wilfred Rubens doet verslag van deze aftrap op zijn blog. Het trendrapport zal de komenden maanden worden samengesteld door verschillende schrijfteams, om op Dé Onderwijsdagen gepresenteerd te worden. In het ochtendgedeelte werden een aantal bestaande trendrapporten gepresenteerd. Ik verzorgde bijvoorbeeld een overzicht van de trends en ontwikkelingen die beschreven staan in het Horizon Report 2016 Higher Education Edition. Ik zet hieronder een rijtje trendrapporten onder elkaar die vandaag aan de orde kwamen.


Technologiekompas voor het onderwijs – Kennisnet Trendrapport 2016-2017. 
Dit trendrapport bevat beschrijvingen van verschillende technologieën met hun impact op het onderwijs voor de komende vijf jaar. Maar het rapport dient ook als kompas, om onderwijsinstellingen te helpen bij het bepalen van strategie als het gaat om de implementatie van deze technologische trends.

Trends shaping education 2016 – OECD
Dit rapport beschrijft belangrijke economische, sociale, demografische en technologische trends die van invloed zullen zijn op de toekomst van het onderwijs. Trends zoals globaliseringopkomst van de megacity en de invloed van technologie en hun impact op het onderwijs worden beschreven.

Top 10 Technology Trends for 2016 – Gartner, Inc.
Gartner, Inc., die van de hypecycle. Tien strategische technologie trends. Strategisch als waar moeten organisaties rekening mee houden. De digital meshsmart machines, the new IT-reality

Innovating Pedagogy 2015 – Open University UK
Exploring new forms of teaching, learning and assessment for an interactive world.  Uitgangspunt is hier de didactiek.

Horizon Report 2016 Higher Education Edition – NMC
Deze trendrapportage beschrijft trends, belemmeringen en technologische ontwikkelingen die van invloed zullen zijn op het onderwijs in de komende 5 jaar. Zie hieronder mijn presentatie van vandaag. NMC publiceert jaarlijks verschillende van deze rapportages voor de verschillende geledingen in het onderwijs. Zo verscheen in 2014 het Horizon Report Europe: Schools Edition.

De toekomstbestendigheid van onderwijsinstellingen – KPMG
Dit trendrapport betreft een analyse van wereldwijde trends en welke impact die hebben op middelbaar en hoger onderwijs.

SURF Trendrapporten
2015: Open en Online Onderwijs
2o14: Open Education
2013: Open Educational Resources

iXperium trendrapport 2015
Een trendrapport met als doel het in kaart brengen van technologische ontwikkelingen die relevant zijn voor het onderwijs, en die dus ook in het iXperium aanwezig zouden moeten zijn.

Next Generation Pedagogy: IDEAS for Online and Blended Higher Education – The Universitat Oberta de Catalunya/FUTURA project
Een verkenning van trends en innovaties op het terrein van blended learning en leven lang leren, met een focus op didactiek, gericht op het hoger onderwijs. Samenvatting: IDEAS: Intelligent, Distributed, Engaging, Agile and Situated.

Tot zover
Aanvullingen? Laat het weten!

Mobiele versie afsluiten