Kennis over het brein en de implicaties voor het onderwijs

De studenten van de masteropleiding Leren & Innoveren lezen voor de masterclass morgen een aantal bronnen over hersenonderzoek in relatie tot leren en de ontwikkeling van adolescenten, en de implicaties voor het onderwijs. In het onderwijs wordt veel gesproken over hersenen en de meerwaarde van deze breinkennis voor het onderwijs. Het puberbrein levert interessante discussies op,  sommigen spreken over een ware neuro-hype! Hieronder mijn hersenspinsel.

Webinar met Susan Ambrose: how learning works

In de voorbereidingen voor een masterclass voor de masteropleiding Leren & Innoveren vond ik deze webinar waar Dr. Susan Ambrose praat over zeven principes van effectief lesgeven. Ambrose schreef met haar collega’s het boek How Learning Works: 7 Research-Based Principles for Smart Teaching. De webinar is gericht op de doelgroep van het hoger (techniek) onderwijs, maar interessant voor iedereen die zich bezig houdt met betekenisvol leren en effectieve instructie, zoals mijn masterstudenten MLI en cursisten BDB.  Hieronder mijn weergave van de webinar. 

Importeren van Mendeley database in EndNote X7 for Mac

Na jarenlang naar tevredenheid gewerkt te hebben met Mendeley als referentiemanager stap ik over naar EndNote X7. Alle leden van het lectoraat TLT maken nu gebruik van EndNote waardoor we wat eenvoudiger referenties met elkaar kunnen delen. Vanmiddag ben ik gestart met de verhuizing: exporteren van de database in Mendeley om deze vervolgens te importeren in EndNote. Hierbij wilde ik dat mijn EndNote database gekoppeld werd aan mijn Dropbox account en dat ik eenvoudig de directe link tussen de referentie en PDF kan herstellen. De werkwijze met betrekking tot dit laatste licht ik toe in bovenstaande screencast (o.a. voor mijn collega’s). 

Virtual classrooms

Het hoger onderwijs heeft steeds meer te maken met de vraag van studenten naar gepersonaliseerde en flexibele leerwegen. De doelgroep wordt diverser, bestaat uit studenten die aan het begin van hun loopbaan staan en professionals die zich verder willen ontwikkelen. Verschillende leervragen en verschillende wensen ten aanzien van de inhoud, leeractiviteiten, plaats en tijd van het leren. Om de flexibilisering in het hoger onderwijs goed te ondersteunen speelt technologie uiteraard een belangrijke rol. In deze bijdrage verken ik de kenmerken en mogelijkheden van de virtual classroom. Deze bijdrage is ook gepubliceerd op weblectures.nl.

Tony Bates over online collaborative learning

In de vakantie ben ik gestart met het lezen van Teaching in a Digital Age van Tony Bates (nadat ik al mijn niet-werkgerelateerde literatuur had verslonden). In hoofdstuk 4.4 schrijft Bates over online collaborative learning (OCL) en dat raakt een nieuw onderzoeksproject van het lectoraat waar onderdelen van de masteropleiding Leren & Innoveren worden herontworpen. Een kort onderzoeksmemo, uit de losse pols.

Over chronotopen en heldendom

De recente ontwikkelingen in Turkije, de Brexit en de identiteitscrisis in Europa, het debat over vluchtelingen, Putin met zijn USSR-retoriek en Trump met zijn ‘make America great again’. Het zijn allemaal voorbeelden waarin politieke nostalgia een belangrijke rol spelen. In een uitgave van SCENARIO lees ik over chronotopen, de wijze waarop we ons oriënteren op het verleden, het heden en de toekomst. En als het gaat om de toekomst, zien we dat deze toekomst niet meer besproken wordt als de ‘betere wereld’ die we willen creëren, maar als een toekomst die voorkomen dient te worden. Een paradigma-shift.

Effectief, efficiënt en betekenisvol CSCL

Paul Kirschner schrijft op zijn blog 3-Star Learning Experiences over CSCL: computer supported collaborative learning. Dit naar aanleiding van een hoofdstuk dat hij samen met collega’s heeft geschreven voor The Cambridge handboek of multimedia learning (Second edition). In de blogpost beschrijft Kirschner het collaboration principle in multimedia learning dat bijdraagt aan het ontwerpen van CSCL-omgevingen die effectiever, efficiënter en betekenisvoller zijn. Een samenvatting hieronder.