— Leervlak.nl

Vandaag besprak ik met een student van de lerarenopleiding het onderzoeksplan voor zijn afstudeeronderzoek. Het gesprek ging met name over de afwegingen die te maken zijn rondom de onderzoeksinstrumenten. Bij dit gesprek heb ik student laten werken met de app Toolkit instrumenten praktijkonderzoek, waar ik vorige week over struikelde, en hem gevraagd hardop zijn keuzes toe te lichten.

Lees verder

Sinds een aantal maanden werk ik meestal een dag in de week in de bieb in de stad, zo ook vandaag. Noem het een schrijfdag, even ongestoord door kunnen werken. Mede mogelijk gemaakt door de werkplekken en een wifi-verbinding. En lekkere lunchtentjes in de buurt. Ideaal. En effectief, echt! Daarvoor kwam ik nauwelijks in de bieb. Soms om een boekje uit te kiezen met Benthe. De bieb is verandert, al lang niet meer alleen een plek voor het uitlenen van boeken. Het is een dynamische leeromgeving geworden. Dat is vast geen nieuws, maar gun mij toch maar mijn observaties. In 10 minuten, moet namelijk zo weer verder met m’n werk.

Lees verder

In maart 2014 organiseerde het lectoraat eLearning de conferentie ICT en Onderwijs nu!, ter gelegenheid van het afscheid van lector Guus Wijngaards. Keynote speaker was Larry Johnson van het New Media Consortium, verantwoordelijk voor de Horizon Reports. Het lectoraat eLearning is nauw betrokken geweest bij het Horizon Report Europe: 2014 Schools EditionVoorafgaand aan de conferentie kreeg ik de kans om even met mr. Johnson te zitten en dat resulteerde in onderstaand interview. Ik vraag hem o.a. naar zijn interesse voor leren en technologie, we praten uiteraard over de Horizon Reports en de uitdagingen om ICT te integreren in het onderwijs. 

Lees verder

De Horizon Reports van het New Media Consortium beschrijven ieder jaar de belangrijkste trends, ontwikkelingen en uitdagingen op het terrein van technologie en  onderwijsinnovatie. Bekende rapporten zijn die voor K-12 en Higher Education. Sinds vandaag komt daar een titel bij: het Horizon Report Europe: 2014 Schools Edition, geschreven in samenwerking met de Europese Commissie. Samen met andere leden van het lectoraat eLearning was ik lid van het zogenaamde Expert Panel.  In het rapport worden zes trends, zes uitdagingen en zes belangrijke ontwikkelingen in onderwijstechnologie beschreven, in de context van scholen in de Europese Unie.

Lees verder

Studenten van de #inhmli bereiden zich voor op een masterclass Betekenisvol Leren door o.a. het bekijken van de video Teaching Teaching and Understanding Understanding (playlist van drie video’s, totaal ongeveer 19 min.). Centrale vraag in de video is hoe laten we studenten leren wat wij als docenten willen dat ze leren? De video introduceert op een hele toegankelijke wijze begrippen als diep- en oppervlakkig leren, de SOLO-taxonomie van Biggs & Collis en een belangrijk concept in het ontwerpen en uitvoeren van onderwijs: constructive alignment (Biggs).

Lees verder

Het Kabinet gaat vanaf 2015 jaarlijks €8 miljoen structureel beschikbaar stellen voor de versterking van de innovatieve slagkracht van docenten en de bevordering van ICT-vaardigheden van docenten. Projectleiders van OC&W zijn bezig met het opstellen van beleidsplannen rondom deze versterking van e-didactische vaardigheden voor leraren in het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs. De projectleiders organiseren een aantal ronde tafel gesprekken met stakeholders. Gisterenmiddag waren Maurice Schols (FLOT, ADEF ICT), Herman Rigter (directeur ICT Alberdingk Thijm) en ik te gast om van gedachten te wisselen over de ICT-bekwaamheden van docenten. 

Lees verder

Wat moet een opleider kunnen om ICT-bekwame leraren op te leiden? De themawerkgroep ICT en de lerarenopleiding van Velon buigt zich over dit vraagstuk en heeft op basis van een kleine literatuurstudie een concept competentieprofiel ICT voor lerarenopleiders ontwikkeld. Het competentieprofiel is een aantal weken geleden gepresenteerd in een symposium op het Velon-congres. Gerard Dummer schreef hier al eerder over. Het competentieprofiel behoeft nog feedback. Daarom via deze weg een oproep voor lerarenopleiders!

Lees verder

Vandaag heb ik een presentatie verzorgd op een studieochtend van de tweedegraads lerarenopleiding waar ik werkzaam ben. Deze lerarenopleiding staat aan de vooravond van een herontwerp traject gericht op het opleiden van leraren die het leerproces van leerlingen optimaal kunnen faciliteren, en daarbij vanzelfsprekend de meerwaarde van ICT benutten, die excellent zijn in activerende didactiek, in staat zijn om verbinding te maken met andere vakken en die taalbewust zijn. Eén van de focuspunten is de didactische inzet van ICT. Hieronder mijn presentatie waarbij ik de stand van zaken schets met betrekking tot ICT op de lerarenopleiding. Ik maak hierbij gebruik van de opzet van het symposium ICT-bekwaamheden en de lerarenopleiding op het Velon congres in maart.

Lees verder

[vanaf 14:30 is de mini-conferentie ook te volgen via een livestream en het YouTube kanaal van het lectoraat]

Woensdag 21 mei organiseert het lectoraat eLearning, waar ik deels werkzaam ben, de conferentie ‘ICT en Onderwijs nu’. Deze conferentie is ter gelegenheid van het tien jaar bestaan van het lectoraat en het afscheid van lector Guus Wijngaards, die met pensioen gaat. Al met al een goede aanleiding om stil te staan bij de projecten waarbij het lectoraat bij betrokken is. Keynote speaker is Larry Johnson, CEO van het New Media Consortium, de grote man achter de Horizon Reports. Het lectoraat is betrokken bij het nog te verschijnen Horizon Europe Report. Guus Wijngaards sluit af met zijn afscheidsrede, waar hij stil zal staan bij de ontwikkelingen op het terrein van leren en onderwijzen en hij zijn visie deelt op wat ons mogelijk nog te wachten staat. Hieronder tref je de trailer aan van de conferentie.

Lees verder

Vaste prik in het semester Effectief Innoveren van de master Leren & Innoveren is de expertmeeting met prof. dr. Joseph Kessels (Universiteit Twente/Open Universiteit).  Altijd een bijzondere sessie, en de laatste masterclass is hier geen uitzondering op. Dat komt niet op de laatste plaats door de wijze waarop Kessels de dialoog met de studenten vorm geeft: inhoudelijk, met humor, groot waardebesef en met aandacht voor iedereen. De thema’s van deze sessie waren de dilemma’s in de professionele ruimte van leraren en leiderschap in het onderwijs. Kessels bespreekt deze thema’s ook in zijn rede van 2012. Hieronder een paar van mijn aantekeningen.  

Lees verder