Peerreview ter ondersteuning van het leerproces in de afstudeerfase

Vandaag ontving collega Bob Götte op de jaarlijkse onderzoeksdag van Inholland de publieksprijs voor zijn onderzoek naar een peerreviewscenario voor het afstudeertraject van de opleiding Communicatie. Bob deed zijn onderzoek in kader van zijn masterthesis Leren &  Innoveren uit 2015. Het scripten van peerreview is één van de thema’s die centraal staan in de onderzoekslijn Teaching, Learning & Feedback van het lectoraat TLT. Hoewel peerreview het leerproces goed kan ondersteunen is dit geen vanzelfsprekendheid, stelt Bob. Er dient sprake te zijn van een beredeneerde inzet van peerreview wil deze effectief zijn. En daar speelt technologie een belangrijke rol. 

Presentatie Onderwijsinnovatie en ICT SCOH

Vandaag verzorgde ik een presentatie voor ICT-ambassadeurs van de scholengroep SCOH (Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden), op uitnodiging van Remko Boers. Onderwerpen die aanbod zijn gekomen: nut en noodzaak van ICT, de didactische ICT-bekwaamheid van docenten en de procesgang bij implementatie van ICT. Vervolgens hebben we gewerkt met een prototype van de implementatiesuccesvoorspeller, en op basis hiervan enkele implementatietrajecten geanalyseerd. Hieronder mijn presentatie.

Michael van Wetering over de technologiekompas voor het onderwijs

Gisteren was ik aanwezig bij de kick-off bijeenkomst van het SURF Trendrapport Onderwijs op Maat 2016. Dat trendrapport zal de komenden maanden worden samengesteld door de verschillende schrijfteams om op Dé Onderwijsdagen gepresenteerd te worden. In het ochtendgedeelte bestudeerde we een aantal huidige trendrapporten (lees hier). Het doel van trendrapporten gericht op onderwijs en technologie is het identificeren van de huidige technologische trends op het gebied van onderwijs en ICT. En dan? Michael van Wetering sprak hierover naar aanleiding van het Kennisnet Trendrapport 2016-2017, een technologiekompas voor het onderwijs. Uiteindelijk dient de discussie niet over de trends te gaan, maar over hoe ICT bijdraagt aan leren en onderwijs.

Een lijstje trendrapporten onderwijs en technologie…

Vandaag was ik aanwezig bij de kick-off bijeenkomst van het SURF Trendrapport Onderwijs op Maat 2016. Wilfred Rubens doet verslag van deze aftrap op zijn blog. Het trendrapport zal de komenden maanden worden samengesteld door verschillende schrijfteams, om op Dé Onderwijsdagen gepresenteerd te worden. In het ochtendgedeelte werden een aantal bestaande trendrapporten gepresenteerd. Ik verzorgde bijvoorbeeld een overzicht van de trends en ontwikkelingen die beschreven staan in het Horizon Report 2016 Higher Education Edition. Ik zet hieronder een rijtje trendrapporten onder elkaar die vandaag aan de orde kwamen.

Het Verandertheater

Vorige week vertelde buurman Niek over de afscheidsrede van prof. dr. Cozijnsen, hoogleraar Verandermanagement bij de VU, waar hij bij aanwezig was. Hij gaf mij het exemplaar van de afscheidsrede, met de titel ‘Het Verandertheater’. Voer voor de masteropleiding Leren & Innoveren: “Veranderen is nooit succesvol als dit niet zinvol gebeurt.” 

Sharing blends

Gistermiddag organiseerde het netwerk Blended Learning van E-merge de bijeenkomst Sharing blends bij de Oude Sterrenwacht in Leiden. Floris van Blankenstein van het ICLON verzorgde een bijdrage over het blended learning programma van de Universiteit Leiden en vervolgens verzorgde Kris Stabel (Erasmus Universiteit) en Frowine Oudendammer (Hogeschool Leiden) een workshop rondom onze zelf ingebrachte blends. De workshop werd ingeleid met een kort introductie over blended learning.

Floris van Blankenstein over blended learning op de Universiteit Leiden

Gistermiddag organiseerde het netwerk Blended Learning van E-merge de bijeenkomst Sharing blends bij de Oude Sterrenwacht in Leiden. Floris van Blankenstein van het ICLON verzorgde een bijdrage over het blended learning programma van de Universiteit Leiden. In de rest van de middag zijn we met onze eigen blends aan de slag gegaan en deelden we vraagstukken en inzichten. Hieronder een weergave van de toelichting van het programma Blended Learning van de Universiteit Leiden.