— Leervlak.nl

Studenten van de #inhmli bereiden zich voor op een masterclass Betekenisvol Leren door o.a. het bekijken van de video Teaching Teaching and Understanding Understanding (playlist van drie video’s, totaal ongeveer 19 min.). Centrale vraag in de video is hoe laten we studenten leren wat wij als docenten willen dat ze leren? De video introduceert op een hele toegankelijke wijze begrippen als diep- en oppervlakkig leren, de SOLO-taxonomie van Biggs & Collis en een belangrijk concept in het ontwerpen en uitvoeren van onderwijs: constructive alignment (Biggs).

Lees verder

Het Kabinet gaat vanaf 2015 jaarlijks €8 miljoen structureel beschikbaar stellen voor de versterking van de innovatieve slagkracht van docenten en de bevordering van ICT-vaardigheden van docenten. Projectleiders van OC&W zijn bezig met het opstellen van beleidsplannen rondom deze versterking van e-didactische vaardigheden voor leraren in het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs. De projectleiders organiseren een aantal ronde tafel gesprekken met stakeholders. Gisterenmiddag waren Maurice Schols (FLOT, ADEF ICT), Herman Rigter (directeur ICT Alberdingk Thijm) en ik te gast om van gedachten te wisselen over de ICT-bekwaamheden van docenten. 

Lees verder

Wat moet een opleider kunnen om ICT-bekwame leraren op te leiden? De themawerkgroep ICT en de lerarenopleiding van Velon buigt zich over dit vraagstuk en heeft op basis van een kleine literatuurstudie een concept competentieprofiel ICT voor lerarenopleiders ontwikkeld. Het competentieprofiel is een aantal weken geleden gepresenteerd in een symposium op het Velon-congres. Gerard Dummer schreef hier al eerder over. Het competentieprofiel behoeft nog feedback. Daarom via deze weg een oproep voor lerarenopleiders!

Lees verder

Vandaag heb ik een presentatie verzorgd op een studieochtend van de tweedegraads lerarenopleiding waar ik werkzaam ben. Deze lerarenopleiding staat aan de vooravond van een herontwerp traject gericht op het opleiden van leraren die het leerproces van leerlingen optimaal kunnen faciliteren, en daarbij vanzelfsprekend de meerwaarde van ICT benutten, die excellent zijn in activerende didactiek, in staat zijn om verbinding te maken met andere vakken en die taalbewust zijn. Eén van de focuspunten is de didactische inzet van ICT. Hieronder mijn presentatie waarbij ik de stand van zaken schets met betrekking tot ICT op de lerarenopleiding. Ik maak hierbij gebruik van de opzet van het symposium ICT-bekwaamheden en de lerarenopleiding op het Velon congres in maart.

Lees verder

[vanaf 14:30 is de mini-conferentie ook te volgen via een livestream en het YouTube kanaal van het lectoraat]

Woensdag 21 mei organiseert het lectoraat eLearning, waar ik deels werkzaam ben, de conferentie ‘ICT en Onderwijs nu’. Deze conferentie is ter gelegenheid van het tien jaar bestaan van het lectoraat en het afscheid van lector Guus Wijngaards, die met pensioen gaat. Al met al een goede aanleiding om stil te staan bij de projecten waarbij het lectoraat bij betrokken is. Keynote speaker is Larry Johnson, CEO van het New Media Consortium, de grote man achter de Horizon Reports. Het lectoraat is betrokken bij het nog te verschijnen Horizon Europe Report. Guus Wijngaards sluit af met zijn afscheidsrede, waar hij stil zal staan bij de ontwikkelingen op het terrein van leren en onderwijzen en hij zijn visie deelt op wat ons mogelijk nog te wachten staat. Hieronder tref je de trailer aan van de conferentie.

Lees verder

Vaste prik in het semester Effectief Innoveren van de master Leren & Innoveren is de expertmeeting met prof. dr. Joseph Kessels (Universiteit Twente/Open Universiteit).  Altijd een bijzondere sessie, en de laatste masterclass is hier geen uitzondering op. Dat komt niet op de laatste plaats door de wijze waarop Kessels de dialoog met de studenten vorm geeft: inhoudelijk, met humor, groot waardebesef en met aandacht voor iedereen. De thema’s van deze sessie waren de dilemma’s in de professionele ruimte van leraren en leiderschap in het onderwijs. Kessels bespreekt deze thema’s ook in zijn rede van 2012. Hieronder een paar van mijn aantekeningen.  

Lees verder

Mobiele technologie wordt lichter en goedkoper, en de mogelijkheden voor het verwerven en verwerken van informatie, multimedia, entertainment, social networking en communicatie worden steeds krachtiger. Veel leraren zijn dan ook zeer geïnteresseerd om deze mogelijkheden van de mobiele technologie in te zetten voor leren en lesgeven. Volgens  Kearney en Burden, die een paper over mobiel leren presenteerden op de SITE conferentie, moet er nog veel onderzoek verricht worden naar het effectieve didactische inzet van mobiel leren. De onderzoekers presenteerden een didactisch model met daarin drie didactische kernconcepten van mobiel leren: gepersonaliseerd leren, authentieke leeromgeving en samenwerking. Het onderzoek bestudeerde hoe docenten deze kernconcepten benutten in hun leerpraktijken met mobiele technologie. 

Lees verder

In de OnderwijsInnovatie van maart staat een interessant artikel over onderwijsvernieuwing door pionierende leraren. In het artikel wordt het onderzoek in kader van het innovatietraject Onderwijs Pioniers Programma in 2012-2013 besproken. Dit programma richt zich op bevlogen leraren die de ruimte en ondersteuning moeten krijgen om hun eigen werkomgeving, de school en het onderwijs als geheel te verbeteren. Ik ben geïnteresseerd in dit artikel vanwege mijn betrokkenheid bij het onderzoek van het lectoraat eLearning naar de innovatiekracht van lerarenopleidingen in kader van het Kennisnet-project Leren van de Toekomst

Lees verder

Vorige week bezocht ik de SITE conferentie in Jacksonville, Fl. Deze conferentie is geheel gewijd aan het onderwerp ICT en de lerarenopleiding, met een duidelijke onderzoekscomponent: yum! Het was een zeer intensieve conferentie, van ‘s ochtendsvroeg tot in de avond, waar je in informele sfeer napraat met (nieuwe) collega’s. Ik heb het gevoel dat ik weer goed ben ‘bijgepraat’ en zie ontwikkelingen die in Nederland plaatsvinden ‘bevestigd’ worden. Zelf heb ik ook bijgedragen aan de conferentie, en dat was een prettige leerervaring. Helaas weinig tijd om te bloggen zoals beloofd, en ik zal nog wel wat tijd nodig hebben om alle informatie netjes te verwerken in papers en blogposts. Hieronder wat  indrukken. 

Lees verder

Deze week bezoek ik de SITE 2014 conferentie in Jacksonville, Florida. SITE staat voor Society of Information Technology and Teacher Education, een conferentie die ik al een poos op mijn lijstje had staan. Ik ben hier niet alleen om kennis te nemen van allerlei ontwikkelingen en onderzoek over de inzet van ICT in de lerarenopleiding maar zal zelf, samen met collega’s, ook een aantal bijdragen verzorgen. Via dit blog zal ik verslag doen van de conferentie.

Lees verder