Benthe gaat schrijven op de tablet

Mijn dochter Benthe (7) zit in groep 4 van de basisschool en gaat na de vakantie de tablet (iPad) gebruiken ter ondersteuning van het schrijven. Benthe heeft cerebrale parese met als gevolg onder andere een spastische rechterarm- en hand. Hoewel Benthe prima kan schrijven, met links, heeft ze moeite met o.a. het tempo. Het schrijven middels de tablet zou haar goed kunnen ondersteunen. Benthe wordt de eerste leerling van de school die de tablet in de klas gaat gebruiken. De juffen hebben aangegeven op dit terrein geen expertise te hebben, en dus verwachten we de komende periode intensief met de juffen te gaan overleggen over de betekenisvolle inzet van de tablet. 

Terugkijken op de tweede BDB-bijeenkomst

Vandaag organiseerde ik samen met mijn collega de tweede bijeenkomst van het BDB-traject voor een groep ‘nieuwe collega’s’ in Haarlem. Over de eerste bijeenkomst schreef ik vorige week. In deze blogpost beschrijf ik mijn indrukken van vandaag, ook om mijn collega’s op de andere locaties te informeren.

Terugkijken op de eerste BDB-bijeenkomst

Hogescholen hebben het initiatief genomen om de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid en Basiskwalificatie Examinering in te voeren als investering in de kwaliteit van docenten en een impuls te geven in het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Vandaag heb ik samen met mijn collega’s een eerste bijeenkomst georganiseerd voor een groep ’nieuwe collega’s’, professionals binnen hun vakgebied, die het BDB/BKE-traject kunnen/gaan/moeten benutten in het uitvoeren van beroepstaken van de docent, en hun ontwikkeling daarin. Ik verzorgde vanochtend de aftrap voor de groep op locatie Haarlem, hieronder een weergave deze bijeenkomst.

Minisymposium ‘Onderzoek met studenten: wat leert de casus e-didactiek?’

Gisteren was ik aanwezig bij het mini-symposium ‘Onderzoek met studenten: wat leert de casus e-didactiek?‘ georganiseerd door Joke Voogt op de Universiteit van Amsterdam. In dit onderzoek zijn studenten van de lerarenopleidingen betrokken bij het verzamelen en verwerken van de data. Eén van de centrale vragen op het symposium was hoe onderzoekers en lerarenopleidingen hierin samen kunnen werken. Wat is de potentie van deze samenwerking? De lerarenopleiding waar ik voor werk kon helaas niet meedoen aan het onderzoeksproject, en dat is jammer, gezien de effecten van het onderzoeksproject op het leren van studenten en de lerarenopleiding. Hieronder een verslag.

Doorontwikkelen aanpak literatuurverwerking

Dit studiejaar ga ik samen met collega’s van het lectoraat TLT een deel van de masteropleiding Leren & Innoveren herontwerpen. In het eerste studiejaar kennen wij een curriculumonderdeel literatuurverwerking, gericht op academische vorming en het verwerven van kennis over onderwijskundige- en veranderkundige theorie. Deze kennis wordt vervolgens verwerkt in allerlei producten. Het is een aanpak die we willen doorontwikkelen zodat we het leren van de studenten effectiever kunnen ondersteunen.

Over onderwijsmythes

Deze week lezen de studenten van de masteropleiding Leren & Innoveren o.a. het artikel Do Learners Really Know Best? Urban Legends in Education van Paul Kirschner en Jeroen van Merriënboer. Het doel is o.a. studenten bewust maken van het feit dat er in het onderwijs veel aannames en verklaringen gebruikt worden, waarvan het maar de vraag is of er evidentie voor het effect is. Wat zegt de wetenschap? Een oefening in het trainen in het kijken door de kritische bril van een masterstudent. Hieronder een overzicht van enkele bronnen die ingaan op onderwijsmythes, of broodje-aap verhalen zoals Kirschner dat noemt.

Kennis over het brein en de implicaties voor het onderwijs

De studenten van de masteropleiding Leren & Innoveren lezen voor de masterclass morgen een aantal bronnen over hersenonderzoek in relatie tot leren en de ontwikkeling van adolescenten, en de implicaties voor het onderwijs. In het onderwijs wordt veel gesproken over hersenen en de meerwaarde van deze breinkennis voor het onderwijs. Het puberbrein levert interessante discussies op,  sommigen spreken over een ware neuro-hype! Hieronder mijn hersenspinsel.