Op de studiedag van het VELON verzorgde Miranda Timmermans, lector Leerkracht bij Avans Hogeschool en voorzitter van het VELON, een keynote over toekomstgericht opleiden van leraren. De maatschappelijke en technologische ontwikkelingen maken dat we op allerlei manieren bezig zijn...