literatuurverwerking Posts

Doorontwikkelen aanpak literatuurverwerking (3)

Ik houd mij dit jaar bezig met o.a. de doorontwikkeling van het curriculumonderdeel ‘literatuurverwerking’ van de masteropleiding Leren & Innoveren. We vragen ons af in hoeverre we onze didactische strategie ten aanzien van het verwerven en verwerken van de theorie door het bestuderen van wetenschappelijke artikelen kunnen versterken. En hoe kunnen we hier de digitale omgeving optimaal voor benutten? Het is belangrijk dat we goed zicht krijgen op het proces van dat verwerven en verwerken van wetenschappelijke kennis dat moet leiden tot begrip. Hoe ziet de procesgang van het verwerken van bronnen er uit? Lector Jos Fransen beschrijft in een notitie (nog niet gepubliceerd) hoe het zelfstandig bestuderen van wetenschappelijke bronnen bij kan dragen aan het ontwikkelen van begrip bij studenten. Hieronder mijn ‘verwerking’.

Doorontwikkelen aanpak literatuurverwerking (2)

Zoals ik eerder heb beschreven betreft één van de onderzoeken van het lectoraat TLT in dit studiejaar het onderzoeksmatig doorontwikkelen van curriculumonderdelen van de masteropleiding Leren & Innoveren. Ik houd mij bezig met het doorontwikkelen van het curriculumonderdeel ‘literatuurverwerking’. Vorige week sprak ik met mijn collega’s over verdere afbakening van dit onderzoek.

Doorontwikkelen aanpak literatuurverwerking (1)

Dit studiejaar ga ik samen met collega’s van het lectoraat TLT een deel van de masteropleiding Leren & Innoveren herontwerpen. In het eerste studiejaar kennen wij een curriculumonderdeel literatuurverwerking, gericht op academische vorming en het verwerven van kennis over onderwijskundige- en veranderkundige theorie. Deze kennis wordt vervolgens verwerkt in allerlei producten. Het is een aanpak die we willen doorontwikkelen zodat we het leren van de studenten effectiever kunnen ondersteunen.