Weblecture aspecten kwaliteit feedback

Het lectoraat TLT begeleidt collega’s van de opleidingen HTRO, Communicatie en de Pabo bij het ontwerpen van leerpraktijken waarbij ICT wordt ingezet om het proces van peerfeedback te ondersteunen. Deze collega’s, of pioniers zoals wij ze noemen, ontwikkelen scripts om het proces van online peerfeedback in goede banen te leiden en betekenisvol te laten zijn voor het leren.  In deze scripts geven studenten elkaar feedback op producten. Collega’s gaven aan dat de studenten ondersteuning nodig hebben bij het geven van feedback. Daarom hebben we een korte weblecture opgenomen voor studenten (en docenten) over aspecten die invloed hebben op de kwaliteit van feedback, en dus ook van peerfeedback. Deze weblecture hebben we opgenomen via My Mediasite.

Het doel van deze weblecture is niet om de instructie van de docent te vervangen maar te ondersteunen. In de scripts van de collega’s bekijken studenten vooraf ‘de bijeenkomst’ deze weblecture om vervolgens met de docent het proces van peetfeedback te bespreken. Vervolgens kunnen studenten just-intime deze weblecture bekijken wanneer ze online peerfeedback geven.

De weblecture bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste geven we (ik) aan dat het van belang is om over voldoende domeinkennis te beschikken wanneer je collega’s feedback geeft: weet waar je over praat, en controleer je feedback. Als je niet zeker bent van je feedback, geef het dan niet, om te voorkomen dat je elkaar het bos in stuurt.

Vervolgens gaan we (ik) in op de gerichtheid van feedback, algemene richtlijnen en functies. Peerfeedback is reactiegericht, maar daaraan gekoppeld ook criteriagericht, waarbij een product wordt vergeleken met inhoudelijke richtlijnen, en adviesgericht. Dat laatste met als doel om de collega ook daadwerkelijk verder te helpen met suggesties, niet met oplossingen. Belangrijke begrippen die we (ik) bespreken zijn verificatie en elaboratie. Verificatie betreft informatie over de inhoudelijke aspecten van het product, in relatie met een leerdoel. Elaboratie betreft aanvullende informatie, bijv. het doen van suggesties. We (ik) geven vervolgens ook aan dat het wellicht beter is om op een paar aspecten uitgebreider feedback te geven dan op alle aspecten oppervlakkige feedback.

Als laatste geven we (ik) aan dat het van belang is om met de docent te bespreken op welke wijze feedback gegeven wordt en welke inhoudelijke criteria daarbij gebruikt dienen te worden.

We (ik) schuwen de abstracte begrippen niet,  ik probeer de theorie op een begrijpelijke manier toe te lichten zonder al te veel ‘jip en janneke taal’. Voor toekomstige beroepsprofessionals is het niet verkeerd om kennis te hebben van het geven van feedback, bovendien is het ook aan de docent om te helpen met de vertaling naar de context van de student.

We willen deze weblecture in de toekomst wellicht aanpassen door voorbeelden toe te voegen, maar dan wordt het een ander type weblecture.

Ik ben benieuwd naar de reacties van de studenten en docenten.

Link naar de weblecture

 

Geen Reacties

Laat een reactie achter

Hoor graag uw reactie!

%d bloggers liken dit: