Over scripting van peerreview

Het lectoraat Teaching, Learning & Technology heeft de afgelopen twee jaar in samenwerking met opleidingen van de hogeschool onderzoek gedaan naar het scripten van peerreview. Hoewel peerreview het leerproces goed kan ondersteunen is dit geen vanzelfsprekendheid. Er dient sprake te zijn van een beredeneerde inzet van peerreview wil deze effectief zijn. Het onderzoek met opleidingen heeft geleid tot een aanpak om tot een beredeneerd peerreview proces te komen. Deze aanpak wordt besproken in bovenstaande animatie. Hieronder de abstract en wat meer informatie. 

Animatie
Het doel van de animatie is om collega’s in het (hoger) onderwijs te informeren over de kracht van beredeneerde inzet van peerreview, en het onderzoek dat het lectoraat TLT hier naar verricht.

Peerreview is een leeractiviteit waarbij studenten elkaar feedback geven. In het hoger onderwijs wordt veel gebruik gemaakt van peerreview. En terecht, want op basis van een grote hoeveelheid onderzoek kan inmiddels worden aangenomen dat peerreview het leerproces kan ondersteunen en de kwaliteit van de leeropbrengsten kan verhogen. Maar dit gebeurt niet vanzelf. Om peerreview effectief in te zetten, is het nodig dat de leeractiviteit goed wordt georganiseerd en daarbij moet aan behoorlijk wat voorwaarden worden voldaan. Dit blijkt nog niet zo eenvoudig. Het organiseren van een effectief peerreviewproces is complex en vraagt om een vooraf goed beredeneerde aanpak. Wanneer peerreview niet goed wordt voorbereid kan het zelfs averechtse effecten opleveren. Lectoraat Teaching, Learning & technology onderzoekt daarom hoe peerreview effectief in leerprocessen kan worden ingezet. In deze animatie doorlopen we kort de stappen om tot een beredeneerd peerreview proces te komen.

De animatie is gemaakt door Mandy Peeters.

SURF-publicatie over peer-feedback en peer-assessment in online onderwijs
De complexiteit van het organiseren van peer feedback wordt ook mooi weergegeven in de thema uitgave online en blended onderwijs van SURF, met daarin informatie over peer feedback en peer assessment plus een aantal beschreven good practices. In deze bijdrage wordt ook geschreven over het scenario dat collega Bob Götte heeft ontwikkeld voor zijn opleiding en dat aan de basis is komen te liggen van de aanpak. Komende donderdag zal Bob ook een en ander toelichten op de ORD.

 

 

 

Geen Reacties

Laat een reactie achter

Hoor graag uw reactie!

%d bloggers liken dit: