Toolkit instrumenten praktijkonderzoek

Vandaag besprak ik met een student van de lerarenopleiding het onderzoeksplan voor zijn afstudeeronderzoek. Het gesprek ging met name over de afwegingen die te maken zijn rondom de onderzoeksinstrumenten. Bij dit gesprek heb ik student laten werken met de app Toolkit instrumenten praktijkonderzoek, waar ik vorige week over struikelde, en hem gevraagd hardop zijn keuzes toe te lichten.

Tip
De app (Apple/Android) Toolkit instrumenten praktijkonderzoek is te downloaden via de website van het Welten-instituut van de Open Universiteit en bedoeld voor iedereen die ondersteuning zoekt bij het ontwikkelen en inzetten van instrumenten ten behoeve van praktijkonderzoek. Eenmaal aangemeld en ingelogd zijn er diverse opties te gebruiken die adviezen opleveren en ondersteuning bieden bij het maken van beargumenteerde keuzes. De checklisten voor de instrumenten leveren aandachtspunten op voor de wijze van dataverzameling en data-analyse.

In het overleg met de student zijn we vanuit zijn onderzoeksvragen vertrokken: wat wil je meten? Met behulp van de app hebben we vervolgens zijn keuze voor onderzoeksinstrumenten besproken. De toelichtingen in de app en de checklisten kunnen hem helpen bij het verantwoorden,  opzetten en inzetten van de instrumenten. Voor verbreding en verdieping verwijs ik de student vervolgens naar zijn basisboeken onderzoeksvaardigheden. De student in kwestie houdt zich bezig met ontwerpgericht onderzoek, een vorm van praktijkonderzoek. De verschillende vormen van praktijkonderzoek worden in de app nog niet concreet benoemd. Naast deze toolkit heb ik het Evaluatie Matchboard van de SLO er naast gebruikt, waarin specifieke onderzoeksinstrumenten benoemd worden ten aanzien van het evalueren van onderwijsontwerpen.

Geen Reacties

Laat een reactie achter

Hoor graag uw reactie!

%d bloggers liken dit: