Presentatie Onderwijsinnovatie en ICT SCOH

Vandaag verzorgde ik een presentatie voor ICT-ambassadeurs van de scholengroep SCOH (Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden), op uitnodiging van Remko Boers. Onderwerpen die aanbod zijn gekomen: nut en noodzaak van ICT, de didactische ICT-bekwaamheid van docenten en de procesgang bij implementatie van ICT. Vervolgens hebben we gewerkt met een prototype van de implementatiesuccesvoorspeller, en op basis hiervan enkele implementatietrajecten geanalyseerd. Hieronder mijn presentatie.

Een introductierondje met de ICT-ambassadeurs maakte bij mij helder hoe complex de rol van ICT-coordinator is en hoe groot de verschillen zijn hoe deze rol wordt ingevuld. Ik vroeg ze naar een succeservaring met de implementatie van ICT en een dilemma. De één houdt zich meer bezig met de infrastructuur, de ander met de implementatie van tablets, of met informatiesystemen voor ouders, etc. Bij nagenoeg allemaal is het een functie naast het primaire proces, waarvan een aantal nauwelijks gefaciliteerde lijken te worden. x

Een aantal generieke thema’s kwamen boven drijven zoals ICT-vaardigheden van de docenten en het creëren van draagvlak. Ik heb getracht zo goed mogelijk recht te doen aan deze vraagstukken, maar de eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik de helikopter heb genomen, met als doel te duiden wat de vraagstukken precies inhouden.

Een beetje maatwerk kon ik wel bieden middels het invullen van de implementatiesuccesvoorspeller, een interessante oefening. Uit onderzoek naar succesvolle implementatie van ICT weten we dat (1) de rol van de pionier erg belangrijk is, dat er sprake moet zijn van een (2) een feedbackcultuur in het team, dat (3) de ICT-applicatie moet aansluiten bij de concerns van de gebruikers en dat er sprake moet zijn van (4) transformatief leiderschap.

De opdracht was om, met een specifieke ICT-toepassing als aanleiding,  karakteristieken van deze factoren te scoren om deze vervolgens te plotten in een radar-grafiek. Hoe groter en regelmatiger de vorm is, hoe meer sprake lijkt te zijn van duurzame implementatie. Echter, we zagen een aantal grillige vormen: aandachtspunten waren met name de feedbackcultuur in een team en transformatief leiderschap. Een aantal herkenden de situatie dat hun leidinggevenden best pro-ICT waren, maar dat resulteert niet in een aanpak die gericht is op duurzame implementatie van ICT.

Radar Weektaakmaker

Voorbeeld van een ingevulde radar

De ICT-ambassadeurs kunnen dit instrument inzetten om te peilen hoe het staat met de implementatie van de verschillende ICT-applicaties .

Geen Reacties

Laat een reactie achter

Hoor graag uw reactie!

%d bloggers liken dit: