Pleased to MiXM! (#mixm09)

3932068673_c1acb5c2a6_oOp donderdag 5 november vond op Hogeschool INHolland in Diemen het event MiXM plaats, georganiseerd door eerstejaars studenten van de opleiding Crossmediale Communicatie. Crossmedia?

Bij crossmediale communicatie bestaat een mediaconcept uit een combinatie van verschillende media die elkaar aanvullen en versterken. Crossmediale communicatie wordt steeds meer gezien als de vervolgstap op communicatie en markeert het nieuwe tijdperk in de creatieve media-industrie. bron: Mixm.nl

Wat ik op dit moment een mooi voorbeeld van crossmedia vind, is het Beagle project van de VPRO, waar een combinatie van TV-uitzendingen, Internet en radio wordt gebruikt.

In de hal waren door bedrijven en studenten stands ingericht over verschillende aspecten van media en crossmedia. In het auditorium spraken professionals over thema’s die gekoppeld zijn aan crossmedia. Ik heb niet alles kunnen meemaken doordat ik zelf een training moest verzorgen, maar doordat een en ander uitliep kon ik aan het einde van de middag toch nog een paar sessies meepikken. Helaas moest ik de sessie van Apple door Bram Elderman missen. Ik vat wat tweets samen:

Gaming
Mario de Vries sprak over gaming. Hij liet verschillende voorbeelden zien die aantonen hoe ver games al in onze maatschappij verankerd liggen. In commercials zien we dat de avatar uit games als inspiratiebron wordt gebruikt. De Vries sprak ook over virtual agents, die ons steeds meer zullen ‘gidsen’ op het web. En we accepteren dat, stelt hij, want het zijn de avatars uit de games. Steeds meer bedrijven pikken serious gaming op en technologieën als virtual reality en augmented reality. De Vries noemt een voorbeeld over het gebruik van VR: TBS-ers die virtueel op proefverlof gaan.  Actueel!

Een spectaculair voorbeeld van augmented reality, waar je de realiteit aanvult met een ‘laag’ digitale, virtuele informatie, was de AR van Total Immersion: in 3D. Filmpje hieronder, de moeite waard om te bekijken. Een ander voorbeeld van AR zien we bij BMW, waar monteurs een bril opzetten, en vervolgens zien en lezen welke stappen ze moeten doen in een reparatie. De Vries verteld verder over o.a. het gebruik van behavioral data. Gegevens over hoe mensen reageren op een game of hoe gedrag het spelverloop kan beïnvloeden zijn interessante casestudies voor mensen in de marketing, of in de ontwikkeling van het semantische web.

De Vries gaf een mooi overzicht van de stand van zaken op het gebied van games, ondersteund door veel voorbeelden. Ik heb niets nieuws gehoord, maar het is duideijk wat voor impact gaming heeft in de verschillende media en hoe men game-concepten gebruikt om de boodschap over te brengen.

Sociale netwerken
Michel Langendijk van Mediamatic sprak over prosumers en social networks. “Prosumen” volgens Langendijk is: zelf nadenken, zelf dingen maken, zelf dingen laten zien. Ik moest denken aan producerend leren, de didactiek achter de ICT-projecten in het onderwijs,  die ik als student samen met Tom Visscher en Nico Juist deed. Zelf doen staat centraal bij Mediamatic. Het bedrijf richt zich met name op het ontwikkelen van sociale netwerken. Langendijk sprak over de social network die ze hebben ontwikkeld voor Picnic. Deelnemers kregen een “ikTag“, in dit geval een hartje met een chip er in. Die chip is gekoppeld aan het profiel van de deelnemer. Tijdens de Picnic kan de deelnemer allerlei dingen doen, die vervolgens via de “ik-tag” aan het profiel worden gekoppeld. Online is het mogelijk om op basis van deze profielen vrienden te worden. Hier zit volgens Langendijk het prosumerschap in: je bent eigenaar van wat je doet en alles kan je terugvinden op je profiel. MIsschien moet ik toch eens anders kijken naar het digitaal portfolio-project en kijken hoe ik het prosumerschap bij de studenten kan stimuleren.

Langendijk noemt meer  projecten van Mediamatic waar prosumerschap centraal staat. Onder andere het project Kom je ook?, bijeenkomsten waar het publiek actief deelneemt en verantwoordelijk is voor het programma, gericht op kunst & cultuur. Een ander mooi voorbeeld is Mediamatic Travel, een social network met culturele gidsen, die virtuele, culturele tours verzorgen door hun stad, en desnoods op afspraak je bijkletsen voordat je die stad bezoekt.

Ten slotte
Interessant event! Leuk en goed dat eerstejaars studenten dit organiseren. Volgend jaar zal ik het zeker weer in mijn agenda plaatsen, en dan ook de avond-sessies bijwonen. Ik heb meer geleerd over crossmedia en vind het interessant om te horen hoe ‘zenders’ door het creatief en innovatief gebruik van media de ‘boodschap’ bij de ‘ontvangers’ proberen te krijgen. Het is interessant om na te denken over het toepassen van crossmedia-concepten binnen de lerarenopleiding waar ik werk. Bijvoorbeeld om de informele uitwisseling van stage-ervaringen tussen studenten te ondersteunen. Er broeit een plannetje.

photo by jeroenbottema | Flickr

Geen Reacties

Laat een reactie achter

Hoor graag uw reactie!

%d bloggers liken dit: