Plagiaatpreventie

Dinsdag 3 november organiseerde het domein Education van Hogeschool INHolland een studiedag. De middagsessies waren gevuld met workshops. Ik volgde onder andere de workshop plagiaatpreventie, verzorgd door Mirjam Winkelmolen van OKR. Naast een discussie over wat plagiaat(preventie) is keken we ook naar de toepassing Ephorus. Kort mijn leerpunten.

1. Je kunt onderscheid maken in bewust en onbewust plagiëren. Bewust plagiaat is het als je werk van anderen laat doorgaan voor eigen werk. Dat valt onder frauderen. Onbewust plagiaat is het als je door onwetendheid werk anderen overneemt, onjuist citeert of onjuist de bronnen vermeld. Ook als je teksten of ideeën van anderen vertaald in eigen woorden, mag je die niet toeschrijven aan je zelf.

2. Wat zijn redenen om (bewust) te plagiëren? Zaken zoals gebrek aan tijd, prestatiedruk, wel of niet serieus nemen van de opdracht, taalbeheersing maar ook gebrek aan zelfvertrouwen.

3. De nadruk moet op preventie liggen, niet op sancties.

Wat er van de student wordt gevraagd is het leveren van een authentieke tekst. Hierdoor laat de student zien dat hij of zij boven de stof staat. Maar wanneer sta je als student boven de stof? Voordat je de paper schrijft of juist door het schrijven van de paper. Ik mij goed voorstellen dat de student niet altijd even zeker is over zijn eigen kennisniveau en naar andere bronnen kijkt met het idee: het werk van anderen is beter. Heb ik zelf ook wel last van.

Ik vind dat je duidelijke grenzen moet stellen (frauderen doe je niet), maar als het gebeurt, moet je wel oog hebben voor de achterliggende redenen en de student daarbij begeleiden. Plagiaat plegen is een gebrek aan vaardigheden.  Ik denk dat het goed is dat onze eerstejaars meer leren over ‘kennis’ en hoe dat tot stand komt, en hoe je daar vervolgens mee omgaat. Zo zou een duidelijke onderzoeksleerlijn helpen de studenten de kennis en vaardigheden te geven om zelf tot kennisconstructie te komen.

Daarnaast vraag ik mij af of de paper of werkstuk altijd de manier moet zijn om beheersing van stof te testen. Als je je concentreert op het doen van onderzoek en kennisconstructie, dan kun je ook  andere opdrachten en  toetsvormen gebruiken.  Denk aan podcasts, weblogs, video, etc. Creatieve werkvormen om kennis te verwerken, die de studenten misschien motiveren, uitdagen en in de gelegenheid stellen om een authentiek product te leveren, zonder dat dit afdoet aan de kwaliteit en inhoud. En het maakt de opdracht echt niet eenvoudiger.

Ik heb verder niets tegen papers. Ik denk dat het verwoorden van gedachten en concepten een belangrijke vaardigheid is. En ook bij andere vormen is plagiaat mogelijk. Maar als je de student een positieve ervaring meegeefy

4. Vuistregels: veelal niet meer dan 10% citaten in gehele werk. Hmmm, dan kan ik een aantal blogposts van mij onder plagiaat rubriceren. :) Je wil zoveel mogelijk authentiek werk van een student. Hmmm, dan moet ik een aantal blogposts van mij nog maar eens herschrijven. :)

Update 11-11-09 Zie opmerking Mirjam Winkelmolen bij reacties. Fout hersteld.

5. Ephorus. Mijn eerste kennismaking. Studenten kunnen via BlackBoard hun papers en werkstukken inleveren als de docent daarvoor een Ephorus-assignment aanmaakt. Daar wil ik wel eens mee experimenteren.

Ephorus scant teksten op plagiaat. Ephorus vergelijkt het brondocument met databases op Internet en een INHolland database. Daar komt een rapportage uit. Ephorus kijkt natuurijk naar overeenkomsten met andere bronnen, maar controleert ook op synoniemen en ‘vervangen’ woorden. Aanhalingstekens worden niet meegenomen, dus als een student op een juiste manier gebruik maakt van citaten en daar 50% van zijn paper mee volschrijft, dan ziet Ephorus dat niet als plagiaat.

Interessante bijeenkomst. Ik hoop dat de discussie niet alleen gaat over fraude en sancties. We hebben nu eenmaal te maken met een ‘plak- en knip’ generatie, we kunnen veel bereiken als we op een andere manier onze opdrachten formuleren. Vooral in de eerste jaren van de opleiding is het belangrijk om aandacht te besteden aan het waarderen van kennis en vaardigheden om authentieke kennis te construeren.

Nu deze tekst eens inleveren in Ephorus.

5 Reacties

André

ongeveer 8 jaar geleden

Tip voor een experiment met Ephorus: neem een aantal readers van docenten. Uit ervaring weet ik dat er dan een serie excuses komt die aangeeft waarom het nu wel OK is boven de 15% overeenkomst te komen. (Overigens is die 15% ook een beetje nattevingerwerk)

Jeroen

ongeveer 8 jaar geleden

Dat is zeker een goed idee! Docenten confronteren met eigen gedrag! :)

Mirjam Winkelmolen

ongeveer 8 jaar geleden

Hey Jeroen, Blij met je positieve reactie op de workshop! :-) En...heb je je blogtekst al een via Ephorus laten controleren? Ben benieuwd. Nog een inhoudelijk opmerking (misschien kan je het aanpassen): Je schrijft "4. Vuistregels: veelal niet meer dan 10% citaten in gehele werk. Hmmm, dan kan ik een aantal blogposts van mij onder plagiaat rubriceren. :) " Daarmee bedoelde ik niet dat >10% citaten in een werkstuk plagiaat betekent... Als het meer is dan 10% citaat, maar goed geciteerd en van bronverwijzing voorzien, dan kan het zeker geen plagiaat zijn. Maximaal 10% citaten wordt vaak als eis aan schriftelijk werk van studenten gesteld. Dus wanneer een werkstuk uit veel meer citaten / letterlijk overgenomen tekstdelen bestaan dan 1/10e van het gehele stuk, kan het hooguit effect hebben op de beoordeling en niet leiden tot melding van fraude. See you! Mirjam

Annemiek Scholten

ongeveer 8 jaar geleden

Hoi Jeroen, Leuk om te lezen dat de workshop Plagiaatpreventie als zinvol door je wordt ervaren :-). Ik heb echter ook nog 'n aanvulling op wat Mirjam schrijft (als medeworkshopgever binnen INHolland). Je schrijft: "Aanhalingstekens worden niet meegenomen, dus als een student op een juiste manier gebruik maakt van citaten en daar 50% van zijn paper mee volschrijft, dan ziet Ephorus dat niet als plagiaat." Maar dat is niet juist. Het is juist zo dat Ephorus geen onderscheid maakt in juist en onjuist geciteerde teksten. Dus als een "student op een juiste manier gebruik maakt van citaten en daar 50% van zijn paper mee volschrijft, dan ziet Ephorus dat" WEL als tekst met een overeenkomst in andere databases. Juist dan en juist daarom heb je het oog van een vakdocent nodig bij de interpretatie van de Ephorus-rapportage. Groetjes, Annemie

Mirjam

ongeveer 7 jaar geleden

Hoi Jeroen, Heb je er al meer mee geexperimenteerd? En zo ja, wat zijn je ervaringen? groet! Mirjam

Laat een reactie achter

Hoor graag uw reactie!

%d bloggers liken dit: