Oproep! Lectoraat eLearning zoekt leerpraktijken met effectieve inzet van ICT

De afgelopen weken ben ik samen met mijn ICT-e collega’s van het domein Onderwijs, Leren & Levensbeschouwing van Inholland druk met het schrijven van een visiestuk en ontwerpkaders voor de integratie van ICT-e in het didactisch handelen van studenten op de lerarenopleiding en de lerarenopleiders zelf. Een uitermate interessante oefening waar je veel praat over de effectieve inzet van ICT in leerpraktijken: wat werkt wel en wat niet. Hoe overbrug je de kloof van ideaal naar werkelijkheid

Als lerarenopleiding streven we naar startbekwame docenten die ICT geïntegreerd hebben in hun didactisch handelen. Hiervoor ontwikkelt de student een didactische visie over de inzet van ICT, en de kennis en vaardigheden om deze visie om te zetten in handelen in de praktijk. Hoewel dit sterk bepalend is voor de wijze hoe de student ICT gaat inzetten in zijn onderwijs, is dit nog geen garantie voor een duurzame en blijvende inzet van ICT in het onderwijs. Er zijn meer factoren die hier een grote rol in hebben, met name in de schoolomgeving. Het verhaal van vier in balans. En dat is een verhaal dat we onze studenten ook moeten meegeven, als we streven naar duurzame inzet van ICT in het onderwijs.

Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het leren van voorbeelden. Wat zijn succesfactoren bij effectieve inzet van ICT in het onderwijs? Daar is natuurlijk al veel over geschreven en dat zullen we blijven doen. Het lectoraat eLearning van Hogeschool Inholland (waar ik een dag in de week werkzaam ben) wil onderzoek doen naar een aantal voorbeelden waar de inzet van ICT duurzaam geïmplementeerd is.  Voorbeelden waarvan de werkwijze binnen een school breed wordt geaccepteerd en de meerwaarde niet ter discussie staat.

Via verschillende wegen zijn we op zoek naar interessante voorbeelden, ook via mijn blog. Dus:

Het Lectoraat eLearning van Hogeschool Inholland  zoekt leerpraktijken met effectieve inzet van ICT. Ken jij (of heb je zelf) een lespraktijk (in het bo, vo of mbo) waarvan je denkt dat ICT op een effectieve manier wordt ingezet, meld je dan bij ons! (via reactie onder deze post,  via mail of twitter.

In onderstaand document wordt je snel duidelijk dat we graag onderzoek willen doen naar,  bij voorkeur innovatieve, inzet van ICT die duurzaam zijn geïmplementeerd.

Bij voorbaat dank voor je hulp. Aarzel niet als je nog vragen hebt!

Zoekopdracht Inzet ICT Lectoraat eLearning Inholland

 

1 Reactie

Rikie van Blijswijk

ongeveer 6 jaar geleden

Goedenavond, We willen de goede onderwijspraktijk op www.hetkind.org in woord en beeld brengen. Als redactielid van deze website vraag ik u toestemming om het artikel http://goo.gl/lEWXt te mogen publiceren. Uiteraard met vermelding van de bron. Graag verneem ik van u of u dit toestaat en welke bronvermelding u wilt toevoegen. Met vriendelijke groet Rikie van Blijswijk

Laat een reactie achter

Hoor graag uw reactie!

%d bloggers liken dit: