Oproep: competentieprofiel ICT voor lerarenopleiders

Wat moet een opleider kunnen om ICT-bekwame leraren op te leiden? De themawerkgroep ICT en de lerarenopleiding van Velon buigt zich over dit vraagstuk en heeft op basis van een kleine literatuurstudie een concept competentieprofiel ICT voor lerarenopleiders ontwikkeld. Het competentieprofiel is een aantal weken geleden gepresenteerd in een symposium op het Velon-congres. Gerard Dummer schreef hier al eerder over. Het competentieprofiel behoeft nog feedback. Daarom via deze weg een oproep voor lerarenopleiders!

Er zijn twee aanleidingen voor de themagroep om na te denken over een dergelijk competentieprofiel. De eerste aanleiding is dat in de kennisbasis voor lerarenopleiders zoals opgesteld door Velon ICT nog geen duidelijke plek heeft gekregen. De tweede aanleiding is de oplevering van de Kennisbasis ICT voor tweedegraads lerarenopleidingen door het ADEF. Hierin staan de ICT-competenties van een startbekwame leraar beschreven. Maar hoe ziet een ‘kennisbasis ICT van de lerarenopleider’ er uit met als doel het opleiden van leraren die involdoende mate ICT-bekwaam zijn en deze ICT kunnen inzetten in betekenisvol onderwijs?

Schermafbeelding 2014-04-09 om 14.41.33

De kern van het profiel betreft het kader van ICT-bekwaamheden van de leraar van Kennisnet (rood), met daarom heen de schil Kennisbasis ICT voor tweedegraads lerarenopleidingen (groen). Uitgangspunt is vooralsnog dat de lerarenopleider dezelfde competenties beheerst als die van de student worden gevraagd om te ontwikkelen? Maar welke competenties zijn specifiek voor het opleiden van startbekwame docenten die ICT betekenisvol kunnen inzetten? Deze worden beschreven in de buitenste schil. Deze schil kent een onderverdeling die aansluit bij het competentieprofiel voor lerarenopleiders van Velon. 

Feedback
De themawerkgroep ontvangt graag feedback van lerarenopleiders op de indicatoren in dit profiel! Daarvoor is een online vragenlijst opgesteld. De vragenlijst bestaat uit de volgende onderdelen: algemene gegevens, feedback op de opbouw van het competentieprofiel, feedback op de inhoud van het competentieprofiel en tot slot de mogelijkheid om aanvullende opmerkingen te maken. 

Met het invullen van de vragenlijst bent u ongeveer 15 minuten bezig (mede afhankelijk van het aantal opmerkingen dat u nog extra wilt plaatsen). De uitkomsten van de vragenlijst zullen worden besproken door de themagroep ICT en de lerarenopleiders van het VELON en worden gebruikt voor verdere ontwikkeling van het competentieprofiel ICT voor de lerarenopleiders.

Geen Reacties

Laat een reactie achter

Hoor graag uw reactie!

%d bloggers liken dit: