Mobiele technologie in het onderwijs

Voor de zomervakantie voerde ik voor het lectoraat een beknopte literatuurstudie uit naar de inzet van mobiele technologie in het onderwijs. Het artikel in het Onderwijsblad van de Aob over Steve Jobsscholen die in de knel zitten (het AD kopte maandag: ‘iPadscholen blijken geen succes’, het wordt weer snel ongenuanceerd zo) deed mij terugdenken aan deze studie. Waarmee niet gezegd is dat de problemen bij de O4NT-scholen zijn veroorzaakt door het niet effectief inzetten van de iPad, hoewel er wel een wolk van technologie-gedreven innovatie boven hangt, en dat leidt niet per definitie tot verbetering van het onderwijs. Maar dat terzijde. De rapportage deel ik bij deze, dat had ik nog niet gedaan. Samenvatting en link staan hieronder.
Zoals gezegd, het is een beknopte literatuurstudie. Er is nog veel meer te beschrijven ten aanzien van de inzet van mobiele technologie ten behoeve van leren en instructie. Wat kritische noten/wensen van mijzelf ten aanzien van dit paper (feedback altijd welkom!):

  • Ik had graag wat meer willen doen met effectonderzoek naar de inzet van mobiele technologie, en specifiek de tablet;
  • Ik had graag wat meer good practices in het hoger onderwijs willen beschrijven, het blijft wat algemeen op deze wijze;
  • Ik had graag nog enkele modellen ten aanzien van de inzet van mobiele technologie ten behoeve van leren willen beschrijven.

Samenvatting:

Er is een groeiende belangstelling voor de implementatie van de didactische inzet van tablets in het (hoger) onderwijs. De effectieve inzet van de tablet vraagt om een doordacht didactisch ontwerp, en dus specifieke kennis van de docent over de didactische inzet van tablets ten behoeve van leren en lesgeven. In deze paper wordt een poging gedaan om hiervoor een referentiekader te beschrijven. De tablet is een voorbeeld van mobiele technologie  en heeft als belangrijkste educatieve affordances portabiliteit, connectiviteit, sociale interactiviteit, context en individualiteit. De tablet is persoonlijk, draagbaar en flexibel in gebruik, en maakt plaats- en tijdsonafhankelijk leren mogelijk. Het zijn met name de applicaties op de tablet, en hoe deze worden ingezet ter ondersteuning van het leren, waar de didactische meerwaarde te vinden is. Mits goed ingezet kan de tablet de kennisontwikkeling van
lerende ondersteunen, in verschillende contexten. Effectief mobiel leren wordt gezien als een sociaal-constructivistisch proces. De tablet kan authentiek/gesitueerd, gedepersonaliseerd en samenwerkend leren mogelijk maken, waarbij de mate van eigenaarschap over het eigen leren een belangrijke factor is, mede ook omdat er sprake kan zijn van informeel leren. Er zijn verschillende modellen en handvatten beschreven die het mogelijk maken leerpraktijken waarbij mobiele technologie wordt ingezet, en de daarbij behorende leerprocessen en interacties, te analyseren.

Link via Academia.edu en via lectoraat TLT.

Geen Reacties

Laat een reactie achter

Hoor graag uw reactie!

%d bloggers liken dit: