Kamakshi Rajagopal over synchroon coachen van leraren

Op de conferentie Media & Learning 2016 in Brussel presenteerde Kamakshi Rajagopal over een project synchroon coachen van leraren bij het lesgeven met een ‘bug-in-ear device’, een oortje. Er is veel geschreven over synchroon coachen met een oortje, en ondanks de evidence-based voordelen van synchroon coachen stelt Rajagopal dat het nog geen standaard praktijk is binnen de lerarenopleiding. Hoe doe je dat? Rajagopal (en collega’s) ontwikkelen hiervoor een app.

Synchroon coachen
Synchroon coachen is het geven van feedback van een coach (een leraar, mentor, etc.) aan iemand (een leraar-in-opleiding, een beginnende leraar) die gecoacht wordt terwijl hij of zij aan het lesgeven is. De communicatie verloopt via een oortje, zodat de leraar in kwestie de feedback direct kan omzetten in handelen. Het is het tegenovergestelde van asynchroon coachen wanneer de coach de feedback geeft na afloop van de les. Synchroon coachen heeft vooral betrekking op drie competenties: klassenmanagement, didactiek en de relatie met de leerlingen. Synchroon coachen is niet iets wat nieuw is en in andere werkvelden toegepast wordt, maar dus minder in het onderwijs.

Rajagopal benoemt een aantal evidence-based voordelen van synchroon coachen als strategie in de lerarenopleiding. (Beginnende-) leraren kunnen hun handelen gelijk wijzigen, ze hoeven hiervoor niet te wachten op een ander moment in de toekomst. De leraar stopt meteen met de verkeerde manier van lesgeven. Besprekingen na afloop van de les worden korter. Berichten die gericht zijn op de ontwikkeling van specifiek gekozen onderdelen van het didactisch handelen zijn het meest effectief. Coach en leraar kunnen hiervoor korte boodschappen afspreken. Zo ontwikkelt de leraar zich gericht in een specifieke richting en kan de begeleiding van de coach effectiever worden. Hoewel, korte en duidelijk boodschappen geven is een kunst die niet iedere coach zomaar beheerst. Belangrijk gegeven is echter wel dat leraren-in-opleiding zich gesteund voelen tijdens het lesgeven, het oortje als vangnet.

Synchroon coachen is m.i geen vervanging van asynchroon coachen, de combinatie van beide vormen lijkt mij een sterke. Het is belangrijk om na afloop van de les samen met de docent in kwestie terug te kijken op deze les, en om hierop te reflecteren. Een coach kan door het stellen van goede vragen samen met de leraar een situatie analyseren, leerpunten en strategieën formuleren. Een leraar-in-opleiding moet deze reflectievaardigheden leren beheersen. Synchroon coachen met een oortje is m.i. vooral effectief als de leraar er zelf om vraagt en met een coach afspraken maakt over de boodschappen.

Vormen
Vervolgens bespreekt Rajagopal de ontwikkeling van synchroon coachen met een oortje. In de eerste aanpakken was het oortje verbonden met een microfoon waarmee de coach zijn feedback gaf. Het probleem daarbij was dat de ontvangende docent in kwestie heel veel informatie moest verwerken, er was sprake van cognitive load.

Om dit probleem op te lossen ging men werken met short feedback messages, via een computer. Het oortje is verbonden met de laptop of computer. En dat is ook wellicht het probleem, stet Rajagopal. Er is sprake van oude technologie, lastig om op te schalen en dat beperkt mogelijk een brede implementatie.

Rajagopal presenteert haar oplossing waarbij met behulp van een tablet of smartphone die via bluetooth in verbinding staat met het oortje de docent in verbinding staat met de coach. Een app met daarin korte standaard feedback boodschappen, maar ook de mogelijkheid om eigen boodschappen te creëren. De technologie die gebruikt wordt, wifi & tablet/smartphones, is breed toegankelijk, en dus dat zou een mogelijk oplossing kunnen zijn om synchroon coachen op een bredere schaal te implementeren.

Onderzoek
Met de Fontys lerarenopleiding heeft Rajagopal een kleine pilot uitgevoerd. Centrale vraag in deze pilot was hoe de lerarenopleiders en leraren-in-opleiding het synchroon coachen met de app in de praktijk ervaarden en waardeerden. De studenten ervaren het als leuk, makkelijk, effectief en vinden het niet storend. Het feit dat ze direct feedback krijgen op hun handelen om vervolgens gelijk te reageren wordt als zeer effectief ervaren.

Rajagopal gaat verder met onderzoek naar het synchroon coachen met deze app. Uiteindelijk wil ze dit onderzoek ook verbinden met onderzoek naar ontwikkeling van competenties via eye-tracking en ook wil ze in de toekomst interactieve brillen er bij betrekken, waar de feedback in de vorm van symbolen kan worden laten gezien.

Meer informatie over synchroon coachen met een oortje en de effecten ervan worden beschreven in deze publicatie (PDF) van Kennisnet. Op Leraar24 is ook onderstaande video te bekijken:

Geen Reacties

Laat een reactie achter

Hoor graag uw reactie!

%d bloggers liken dit: