Horizon Report Europe: 2014 Schools Edition

De Horizon Reports van het New Media Consortium beschrijven ieder jaar de belangrijkste trends, ontwikkelingen en uitdagingen op het terrein van technologie en  onderwijsinnovatie. Bekende rapporten zijn die voor K-12 en Higher Education. Sinds vandaag komt daar een titel bij: het Horizon Report Europe: 2014 Schools Edition, geschreven in samenwerking met de Europese Commissie. Samen met andere leden van het lectoraat eLearning was ik lid van het zogenaamde Expert Panel.  In het rapport worden zes trends, zes uitdagingen en zes belangrijke ontwikkelingen in onderwijstechnologie beschreven, in de context van scholen in de Europese Unie.

Creative Classroom (CCR) framework
In het rapport zijn de 18 onderwerpen gekoppeld aan het CCR-framework, ontwikkeld in opdracht van de Europese Commissie, met als doel om de mogelijke impact van die onderwerpen op visie, beleid en praktijk van scholen in de EU te analyseren. Wat zijn de belangrijkste vragen op het terrein van visie op leren en onderwijs, onderwijsbeleid, leiderschap en de leerpraktijken zelf die beantwoord moeten worden om er voor te zorgen dat de trends en ontwikkelingen daadwerkelijk bijdragen aan innovatieve leerpraktijken?

Er is sprake van een creative classroom als het volledige potentieel van ICT wordt benut in het leren en lesgeven binnen innovatieve leerpraktijken (lerende centraal, complex leren, 21st century skills, etc.). De belangrijkste aspecten van een CCR worden gevangen in 8 dimensies, die onderling met elkaar verbonden zijn en continu onderhevig zijn aan veranderingen. De leeromgeving als eco-systeem, een systemisch model.  28 bouwstenen beschrijven de belangrijkste elementen van een CCR.  Het proces van onderwijsinnovatie met ICT heeft invloed op alle dimensies, en vraagt dus een implementatiestrategie die al deze dimensies meeneemt.

Schermafbeelding 2014-10-01 om 12.27.27Trends
Het Horizon Report maakt onderscheid in snelle trends (alomtegenwoordigheid van social media, veranderende rol van de docent ), middellange termijn trends (focus op OER’s, blended learning) en lange termijn trends (evolutie online leren, data-driven onderwijs).

Uitdagingen
Het rapport beschrijft vervolgens zes uitdagingen die de adoptie van technologie door scholen mogelijk in de weg staan, onderverdeeld in drie categorieën: relatief eenvoudige uitdagingen (integratie van ICT in de lerarenopleiding, ICT-bekwaamheden van studenten), moeilijke uitdagingen (ontwerpen van authentieke leerervaringen, het combineren van formeel en niet-formeel leren) en wicked challenges (ondersteunen van complex leren, studenten als mede-eigenaar van het leren).

Ontwikkelingen
Er worden zes ‘belangrijke’ technologische ontwikkelingen beschreven gekoppeld aan de verwachting wanneer deze technologie mainstream is in het onderwijs, de zogenaamde time-to-adoption horizon. Binnen een jaar of minder wordt cloud computing en tablet computing geadopteerd, brede adaptatie van games en gamification en mobile learning verwacht men over 2 tot 3 jaar,  gepersonaliseerd leren (adaptief leren) en virtuele lab’s ziet men pas over 4-5 jaar als mainstream in het onderwijs.

Methodiek
Ik was lid van het expert panel, een interessante ervaring. Via een Delphi-achtige methode, ondersteund door een wiki, werd er door ruim 50 experts gediscussieerd over trends in onderwijstechnologie, opkomende ICT-ontwikkelingen en de uitdagingen voor integratie- en implementatie van ICT in het onderwijs. Daar heb ik veel van geleerd.

Via stem-procedures en rating-systemen selecteerde je de voor jouw belangrijkste onderwerpen en koppelde je deze aan de categorieën. Dit heeft uiteindelijk de 18 onderwerpen opgeleverd, die vervolgens zijn beschreven door de makers van het rapport.

Ik denk dat het uiteindelijk een document heeft opgeleverd dat heel aardig weergeeft wat er op het terrein van ICT en onderwijs speelt, en welke invloed dat kan hebben op visie, beleid en praktijk van scholen. Inspirerend zijn de links naar voorbeelden en meer informatie.  De vraag die het rapport o.a. oproept is in hoeverre je de Nederlandse situatie er in herkent. Er wordt gewerkt aan vertalingen voor elke lidstaat, waarbij ook voorbeelden in de context van de lidstaat gebruikt zullen worden.

Voor diegene die de MOOC mist in de rijtjes, men probeert voor elkaar te krijgen om op termijn ook een Europese Higher Education edition te verwezenlijken.

Geen Reacties

Laat een reactie achter

Hoor graag uw reactie!

%d bloggers liken dit: