Horizon Report 2010

De 2010 editie van het Horizon Report is gepubliceerd. Het rapport, geschreven door New Media Consortium en EDUCAUSE  Learning Initiative, beschrijft ieder jaar zes opkomende ontwikkelingen, trends en uitdagingen op het gebied van ICT in het onderwijs, waarvan verwacht wordt dat deze in de komende vijf jaar door het onderwijs worden opgepikt,  verdeeld in drie adoption horizons:

Near-term horizon (komende jaar):
1. Mobile computing
2. Open content

Second adoption horizon (over 2 – 3 jaar)
3. Electronic books
4. Simple Augmented Reaity

Far-term horizon (over 4 – 5 jaar)
5. Gesture-based computing
6. Visual data analysis

Lerarenopleiding
Hoe gebruik ik dit rapport in de lerarenopleiding? Vorig jaar heb ik de ontwikkelingen verwerkt in een presentatie die ik een aantal keren heb gegeven voor studenten en docenten: wat betekenen deze technologieën voor het (her-)ontwerp van leerpraktijken? De mensen een beetje wakker schudden en out-of-the-box laten denken. Vervolgens heb ik toch vooral het idee, positieve uitzonderingen daargelaten, dat de mensen zich weer fijn nestelen in de traditionele leeromgeving van het onderwijs. Het is belangrijk dat ik deze ontwikkelingen blijf presenteren in de context van de transitie naar een ander pedagogisch-didactisch paradigma.

– Wat is de rol van het onderwijs in een wereld waar lerenden een overvloed aan informatie en relaties kunnen ontsluiten via deze technologieën;
– Hoe gebruiken jongeren deze technologieën in hun persoonlijke leeromgeving en welke kwaliteiten heb ik als docent om deze jongeren te begeleiden;

Continuïteit?
Lees meer over het Horizon Report op de blogs van Wilfred Rubens en Pierre Gorissen. Wilfred beschrijft de trends die genoemd worden in het rapport. Beide vergelijken dit rapport met die van vorig jaar. Daar zitten nogal wat verschillen tussen, zoals Pierre laat zien door de rijtjes naast elkaar te leggen. Pierre heeft als kritiek dat het rapport vooral een richtingwijzer voor toegepast onderzoek is en dat er een terug-rapportage mist, die de stand van zaken omschrijft van ontwikkelingen uit vorige edities en welke leerpunten we daar uit kunnen halen.

Ik zal dit eens voorleggen aan de lector eLearning van INHolland, Guus Wijngaards. Hij is de afgelopen twee jaar betrokken geweest bij een van de advisory boards van het rapport. Ik zal hem vragen wat precies zijn bijdrage is aan het rapport en hoe dat verder tot stand komt en wat hij vindt van een stuk reflectie in het rapport?

Update 18/01 Ik heb vandaag met Guus Wijngaards even gesproken over dit onderwerp. Hij merkte op dat er twee Horizons reports zijn, een ‘meta’-versie en een K12-versie. Hij heeft zijn bijdrage geleverd via een wiki, daar wordt vervolgens over vergadert en wordt er een ranking van de meest genoemde ontwikkelingen. Hij is het eens met de opmerking van Pierre Gorissen, en zal dat in maart aankaarten bij Larry Johnson, chief executive officer van het NMC, tijdens de COSN conferentie in Washington.

Schiet me verder nog een opdracht voor studenten te binnen. Lees in het rapport over de zes technologieën, maak een playlist van YouTube-filmpjes waarin je een voorbeeld ziet van deze technologieën, deel deze playlist met je mede-studenten en discussieer over welke technologie naar jou mening het meest relevant is voor jouw onderwijs.

Hieronder een leuk voorbeeldje van augmented-reality (hoewel niet erg simple).

Geen Reacties

Laat een reactie achter

Hoor graag uw reactie!

%d bloggers liken dit: