Een eerste blik op FeedbackFruits…

Op het DLWO-overleg van Hogeschool Inholland presenteerde Ewoud de Kok FeedbackFruitseen platform gericht op het versterken van de interactie tussen docent en studenten en waar zij studiemateriaal delen, daar over praten, en leren. Ontwikkeld uit onvrede over de ‘zendcolleges’ in het hoger onderwijs, nu al gebruikt door een kleine 13.000 studenten op 8 universiteiten (lees ik op de website). Ik had FeedbackFruits al een keer bekeken, maar nog niet verder verkent. Maar dat moet ik alsnog gaan doen, want ik zie interessante mogelijkheden voor de masteropleiding Leren & Innoveren. 

Betekenisvol leren
Ewoud gaf aan hoe het idee van FeedbackFruits is geboren, met name uit onvrede over de traditionele opzet van het hoger onderwijs, met ‘zendcolleges’ en docenten die eerder gericht zijn op kennisoverdracht en minder op het leerproces van de student. Het ontbrak aan interactie tussen studenten en docenten, interactie die het onderwijs interactiever, inspirerender en van hogere kwaliteit kan laten zijn. Ewoud koppelde FeedbackFruits aan het concept van Flipping the Classroom,  blended learning en peer-to-peer learning. Studenten bekijken voorafgaand aan contactmomenten in de omgeving studiemateriaal, gaan met elkaar in gesprek over de leerstof en maken samenvattingen van teksten zodat de ze tijdens de contactmomenten er ruimte is voor verdieping, in interactie met de docent. Studenten zijn actief betrokken bij het leren, er is sprake van dieper leren. Ewoud gaf aan dat er een intensievere relatie ontstaat tussen de student en het studiemateriaal, vergeleken met een traditionele situatie.

Rondleiding
Ewoud verzorgde een snelle rondleiding door omgeving, middels een demo:

In de ‘share‘ omgeving kunnen studenten en docenten studiemateriaal plaatsen, zoals bijvoorbeeld een YouTube-video, PDf’s en andere documenten, en deze vervolgens annoteren.  Bijvoorbeeld tijdens het kijken van een video kun je een vraag/opmerking plaatsen die gekoppeld is aan dat specifieke moment in de video die aanleiding is geweest voor de vraag/opmerking.  Een klik op de vraag, en je springt naar dat moment in de video. Zou dat bijv. ook met weblectures op de Mediasite van Inholland kunnen? Bij YouTube video’s wordt er automatisch een transcript met de vertaling geplaatst, wat echter alleen goed werkt bij video’s in het Engels. Bij video’s in het Nederlands is deze vertaling niet optimaal, maar de belangrijke trefwoorden worden wel meegenomen.

Bij documenten zoals een PDF geldt hetzelfde principe. Je selecteert een stuk tekst en koppelt daar een annotatie aan. Een klik op de annotatie en je schiet naar de juiste plek in het document. Er is ook de mogelijkheid om snel een samenvatting te maken van teksten of samenvattingen van andere studenten te bekijken.

Studenten die actief zijn in het delen van studiematerialen en in de discussie n.a.v. de documenten, verzamelen ‘vitamins’ waarmee je je kunt opwerken tot een zogenaamde Course Heroes, een element van gamification.

De ‘live‘ omgeving van FeedbackFruits is ter ondersteuning van de interactie tijdens het college. Docenten kunnen interactieve slides maken waardoor er een combinatie van een presentatie en een student response system ontstaat. Via de devices kunnen studenten vragen posten en reageren op vragen van de docent, vergelijkbaar met Socrative.

De ‘dialogue‘ omgeving ondersteunt de communicatie. Hier posten studenten/docenten hun opmerkingen, reageren op topics en gaan met elkaar in discussie. Een combinatie van een discussieforum en een Facebook-wall.

Waar ik vooral benieuwd naar was of FeedbackFruits ook peer-review ondersteund. En dat lijkt het geval te zijn. Na het inleveren van een document in een ‘homework’ map is er de mogelijkheid om at random gekoppeld te worden aan een mede-student, die je vervolgens van feedback voorziet.

In de masteropleiding Leren en Innoveren zetten we ICT gericht in ter ondersteuning van de leerprocessen zelfstudie, interactie met experts en samenwerkend leren. Wij gebruiken daar een combinatie van Moodle en het Annotatiesysteem voor. Deze processen kunnen m.i. ook uitstekend via FeedbackFruits worden ondersteund. FeedbackFruits kent een Moodle-plugin, dus dat is mooi.

Een eerste indruk, binnenkort maar eens met collega’s uitgebreid naar de mogelijkheden kijken en eens wat reacties van gebruikers polsen. Iemand?

Zie YouTube-kanaal van FeedbackFruits voor een overzicht van mogelijkheden en tutorials.

2 Reacties

Richard Kragten

ongeveer 3 jaar geleden

Dat ziet er veel belovend uit. Ben erg benieuwd.

Eja Kliphuis

ongeveer 3 jaar geleden

Een antwoord n.a.v. je vraag Zou dat bijv. ook met weblectures op de Mediasite van Inholland kunnen? Ja, dat kan en daar kan al veel mee. Het lijkt me daarom goed te starten vanuit een didactisch ontwerp met feedback, zoals MLI doet, en van daaruit te kijken in welke omgeving je wat doet. We weten dat er veel overlap in functionaliteit tussen omgevingen is. Laten we de hanteerbaarheid voor gebruikers, met name docenten, vooral goed in het oog houden.

Laat een reactie achter

Hoor graag uw reactie!

%d bloggers liken dit: