Importeren van Mendeley database in EndNote X7 for Mac

Na jarenlang naar tevredenheid gewerkt te hebben met Mendeley als referentiemanager stap ik over naar EndNote X7. Alle leden van het lectoraat TLT maken nu gebruik van EndNote waardoor we wat eenvoudiger referenties met elkaar kunnen delen. Vanmiddag ben ik gestart met de verhuizing: exporteren van de database in Mendeley om deze vervolgens te importeren in EndNote. Hierbij wilde ik dat mijn EndNote database gekoppeld werd aan mijn Dropbox account en dat ik eenvoudig de directe link tussen de referentie en PDF kan herstellen. De werkwijze met betrekking tot dit laatste licht ik toe in bovenstaande screencast (o.a. voor mijn collega’s). 

Koppeling met Dropbox
Allereerst heb ik gekeken hoe ik mijn EndNote database aan Dropbox kon koppelen, zodat ik mijn bibliotheek eenvoudig met mijn andere devices kan delen. Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van het stappenplan van Tat Koon:

Here’s a Endnote 7 + Dropbox hack that works for me (in Mac OS 10.10.5 environment):

Step 1. Create a folder “Endnote” in Dropbox > References. (You can add the “Endnote” folder to whichever folder you use to store your references.)

Step 2. In Dropbox > References > Endnote, create three new folders: “Styles”, “Filters”, and “Connections”.

Step 3. Open Endnote 7. Go to File > New to create a new library “References” (or use any name that you like). Save this library in Dropbox > References > Endnote.

Step 4. In Endnote 7, go to Preferences > Folder Locations. Change the locations of folders for “Styles”, “Filters”, and “Connections” so that they points to the respective folders that have been created in Step 2.

Step 5. In Endnote 7, go to Preferences > URLs & Links, uncheck “Copy new file attachments to the default file attachment folder and create a relative link.”

Exporteren en importeren
Het exporteren vanuit Mendeley en importeren in EndNote leg ik uit in de screencast. Ik zag dat bij het exporteren vanuit Mendeley een mapje .Data gecreëerd werd, en die zag ik ook in mijn EndNote mappen staan. De workflow was snel bedacht. Ik zorg er dus voor dat eerst de PDF op de juiste plek staat, om vervolgens het .xml bestand in EndNote te importeren.

Nu kan de verhuizing beginnen. Helaas kan ik mijn onderverdeling in mapjes in Mendeley niet meenemen. Ik exporteer/importeer dus per ‘mapje’. Dat is snel genoeg gedaan. Net als bij iedere verhuizing kom je altijd ‘rommel’ tegen waarvan je niet wist dat je het had. Kan ik tegelijk een beetje opruimen.

 

Geen Reacties

Laat een reactie achter

Hoor graag uw reactie!

%d bloggers liken dit: