Wat moet de docent van de toekomst willen, kunnen en weten? (#owd09)

Op De Onderwijsdagen bezocht ik vandaag onder andere de sessie van Gerard Dümmer, docentenopleider van Hogeschool Domstad. “Leraren van de toekomst voorbereiden op de toekomst”, dat soort titels trekken mij wel. Het is een thema dat langzaam maar zeker ook bij ons onderwerp van gesprek  wordt.

Gerard laat in zijn sessie zien hoe hij dit thema verkent. Wat is er geschreven over de leerling van de 21e eeuw? Wat is er geschreven over 21st century skills? Wat kun je in dit opzicht met competentieoverzichten op het gebied van ICT zoals de PABO-tool of de Kennisbasis ICT (pdf)? Welke pedagogiek/didactiek hoort hierbij. Gerard noemt terecht het TPACK-model. En welk opleidingsmodel moet je als lerarenopleiding uiteindelijk ontwikkelen?

Update 16-11-2009: lees voor meer informatie over de vragen van Gerard op zijn blogpost over deze sessie.

Ik denk dat je moet oppassen met genoemde lijstjes van ICT-competenties, ze kunnen beperkend zijn in de discussie over hoe je leraren van de toekomst voorbereidt op de toekomst. Hoewel het mij vanzelfsprekend lijkt dat docenten deze vaardigheden moeten beheersen om ze betekenisvol te kunnen toepassen, zijn het vooral zaken als creativiteit en innovatie die daar aan ten grondslag liggen. Het moet om een opleidingsmodel gaan waar de ICT-vaardigheden en de vaardigheden die je nodig hebt om in de 21e eeuwse informatiemaatschappij te kunnen functioneren, goed geïntegreerd is.  In dit opzicht vind ik dit model for 21st century learning interessant om in die discussie te gebruiken.

We worden aan het werk gezet! Wat moet een docent van de toekomst weten? Wat moet die docent kunnen? En wat moet hij/zij willen? En welke leeromgeving past daar het beste bij? De opdracht is om in een kort Flip-filmpje antwoord te geven op deze vragen. Fons van den Berg, Erwin Bomas en ondergetekende gaan aan de slag en maken het volgende filmpje.

Fokke en Sukke, zei Pierre Gorissen Richard Visscher. Ach.

Er staan ook een paar interessante Animoto/YouTube filmpjes op deze site, 21st Century School Teacher, met dank aan Fons en Gerard.

Still 2

5 Reacties

Fons

ongeveer 8 jaar geleden

Wat een leuke kerel! Wat een geweldige inzichten! :) (En wat is je blogje mooi opgeknapt, had als feedlezer) de nieuwe look nog niet gezien.)

Pierre

ongeveer 8 jaar geleden

Zoals ik gisteren al zei kan ik de credits voor de typering niet opeisen, de uitspraak kwam van mijn buurman bij de sessie. Hoe dan ook, jullie waren een mooi stel zo naast elkaar op de Flip! :-)

Danniëlle

ongeveer 8 jaar geleden

Vergeten we de informatievaardigheden niet?

Gerard Dummer

ongeveer 8 jaar geleden

Ik vind het belangrijk om na te denken over hoe je docenten van de toekomst zo goed mogelijk kunt voor bereiden op de toekomst. Een lijst van ICT-competenties alleen is natuurlijk is niet voldoende. Het zal veel breder getrokken moeten worden. Creativiteit en innovatie zijn zeker belangrijke pijlers. En zo kan ik nog wel een paar noemen: onderzoek en reflectie bijvoorbeeld. Maar voor dit moment vind ik het ook belangrijk om vanuit de invalshoek ICT en onderwijs een statement te maken. Zeker gezien de opkomst van de verplichte zware aandacht voor rekenen en Nederlands. Alsof kennis van deze vakken voor 50% verantwoordelijk is voor de kwaliteit van leerkrachten en het onderwijs. Als we daarom niet duidelijk kunnen maken wat we vinden dat alle leerkrachten, van PO tot WO, moeten kunnen, weten en willen, dan hebben we een probleem. Maar bedenk dat ook leergebieden zoals wereldoriëntatie, kunstvakken hier last van zullen ondervinden. Ook zij zullen nog meer in actie moeten komen.

Jeroen

ongeveer 8 jaar geleden

Dank voor je reactie Gerard. Ook op de School of Education Amsterdam is de invalshoek op dit moment ICT, mede met de komst van de Kennisbasis ICT. Wij ziet dat ook als een katalysator, waarmee we zowel docenten als studenten kunnen betrekken bij het onderwijs van morgen, tegelijkertijd de broodnodige vaardigheden trainend. Maar wat betekent de Kennisbasis ICT of iets dergelijks over 5 jaar? Daarom vind ik wel dat een andere visie de richting moet aangeven. Creativiteit en innovatie. Ik vind je aanvullingen over onderzoek en reflectie sterk! Heel belangrijk.

Laat een reactie achter

Hoor graag uw reactie!

%d bloggers liken dit: