Voices of the Future: sociaal studeren is succesvoller studeren!

Stef Maas en ondergetekende zaten naar aanleiding van onze brainstorm (hoe bevorder je informele uitwisseling van kennis tussen studenten op de opleiding) vanmiddag bij het debat Voices of the Future over binding en studiesucces. Hoe betrekt een opleiding zijn studenten, zowel autochtoon als allochtoon, en hoe wordt studieuitval tegen gegaan? Hieronder vat ik wat tweets samen.

Dit debat werd georganiseerd door studenten van de opleiding Social Works van Hogeschool INHolland Rotterdam. We waren erg benieuwd hoe (studenten van) een andere opleiding over deze problematiek denken. Ik kon zelf maar kort blijven, tot na de keynote van Rick Wolff, maar dat leverde al genoeg interessante leerpunten op. Voor het debat zelf verwijs ik naar de tweets van Stef Maas. Ik hoop dat hij in de gelegenheid is om deze post later aan te vullen. Ik ben erg benieuwd naar de tien geboden die het debat zou opleveren.

Social Works
Karin Kleine, directeur van de opleiding, schetste in haar welkomstwoord de situatie bij Social Works. Aan de competenties die het werkveld van de studenten eisen kan ze als opleiding niets aan veranderen, vertelde Kleine, maar wel de wijze waarop die competenties worden aangeleerd en de organisatie van de leeromgeving die daarvoor nodig is. Kleine vroeg zich af of de manier waarop dat in de opleiding gebeurde nog wel paste bij de studenten van vandaag. Prima vraag! Ik stel dezelfde.

Sociale- en academische integratie
Vervolgens de keynote van Rick Wolff (Risbo). Ik maak kennis met de begrippen sociale- en academische integratie (Vincent Tinto). Het zijn begrippen die worden gebruikt om studieuitval te onderzoeken. Bij sociale integratie gaat het over zaken als vriendschappen met andere studenten sluiten binnen de opleiding, goede relaties met de docenten, etc. Buitenschoolse activiteiten of sociaal-culturele evenementen binnen de opleiding kunnen hier aan bijdragen. Bij academische integratie gaat het over hoe de opleiding de student bij zijn leerproces betrekt. Beide zorgen er voor dat de student doelgerichter te werk gaat, wat vervolgens tot een betere studievoortgang leidt en uiteindelijk tot minder studieuitval.

Professionale integratie.
Maar binding met de opleiding heeft ook te maken met professionele integratie. Het gaat hier om stages die gekoppeld zijn aan de opleiding. Deze stages sluiten aan bij zaken die te maken hebben met het toekomstige beroep, en op deze manier de studenten motiveren en binden aan de opleiding. Ten slotte verwijst Wolff naar Bourdieu: voel je je als een vis in of uit het water? Hoe past een student van het ‘platteland’ zich aan binnen een opleiding uit de ‘grote stad’. Hoe voelt ervaart een allochtone student zijn opleiding in vergelijking met een autochtone student?

Netwerkvaardigheden
Wolff praat over het belang van netwerkvaardigheden bij studenten als het gaat om de keuze om te stoppen of door te gaan met een opleiding. Studenten die kiezen om te blijven, zijn ondanks de tegenslag die ze ervaren, in staat een netwerk te mobiliseren. Zij praten met anderen over hun probleem en laten zich inspireren, overtuigen, etc. door anderen. Binnen de opleiding moeten we dus aandacht besteden aan deze (informele-) netwerkvaardigheden.

De opleiding als bindende factor

Kleinschaligheid
Hoe moet de opleiding dan die bindende factor zijn. Wolff praat over het belang van kleinschaligheid in de opleiding, met name ook gericht om de uitval van allochtone studenten te beperken. Hij heeft hier, samen met Sabine ter Steeg, onderzoek naar gedaan. Studenten vinden, volgens Wolff, het prettiger werken in kleine groepen die door de docent zijn samengesteld, in plaats van groepen die door studenten zelf worden samengesteld. Sturing en begeleiding: een stuk academische integratie. De kleinschaligheid komt ook terug in de begeleiding van de groepen en in de samenwerking tussen docenten. Andere punten die Wolff aanstipt zijn dat de opleiding studenten moet inspireren en stimuleren, dat diversiteit binnen een opleiding gezien moet worden als verrijking en het werken in leergemeenschappen, waar een student zich geroepen voelt om actief in te participeren.

Wolff sluit af: “Sociaal studeren is succesvoller studeren!”

Ten slotte
Ik ben blij dat ik even geweest ben. De keynote heeft ons een aantal theoretische concepten opgeleverd die gebruikt kunnen worden in de uitwerking van de plannen. Het bevestigde onze ideeën en visie. Ik wil me wel wat meer verdiepen in de theorieën van Tinto en wat hij te zeggen heeft over leergemeenschappen. Iets waar ik wel veel blogposts over lees, maar eigenlijk geen wetenschappelijk onderzoek.  Ik ben benieuwd naar de reacties van de studenten in het debat. Een van de stellingen is, verneem ik via een tweet van Stef:

Is verbondenheid met de school noodzakelijk om je studie succesvol af te ronden? #VoicesoftheFuture

Hoe zouden de collega’s van Stef hier over denken?

Photo by Jeroen Bottema | iPhone, slide by Rick Wolff

Geen Reacties

Laat een reactie achter

Hoor graag uw reactie!

%d bloggers liken dit: