The Invisible Learning Tour teaser-webinar: een samenvatting

Vandaag, 2 maart 2011, vond de teaser webinar van de Invisible Learning Tour plaats, gehost door John Moravec, Edwin de Bree en ondergetekende. Met een klein gezelschap hebben we een half uurtje vooruit geblikt op het evenement op 7 & 8 maart en verzorgde John een introductie over Invisible Learning. Daarna was er ruimte voor een korte Q&A.

U kunt de webinar terugkijken op: https://umconnect.umn.edu/p76204765. Hieronder een korte toelichting.

Prepackaged brain
Moravec brengt samen met Cristobal Cobo in april het boek Invisible Learning uit, waarvan deze week de definitieve cover werd gepresenteerd. We zien hersenen, netjes voorverpakt. Op te vatten als het ‘eindproduct’ van het industriële model van leren, waarvan Moravec zegt: “I’m a survivor of formal education”. Moravec begint met de stelling dat het volgen van onderwijs niet gelijk staat aan succes. Hij noemt namen als Steve Jobs, Bill Gates en Walt Disney die allemaal om de een of andere reden uitvallers zijn geweest, de ‘refugees of formal education”. Het zijn allen leiders in innovatie of een innovatief gedachtengoed. Het is dus wenselijk om anders naar formeel leren te kijken.

Invisible Learning
Moravec bespreekt kort het concept Invisible Learning. De uitgangspunten zijn:

1. Sociotechnological archetype for a new ecology of education

Invisible Learning is volgens Moravec een ‘proto-paradigma’. Het is een combinatie van ideeen en reflecties op leren, die hij vervolgens op een continuüm plaatst. Invisible Learning is een project dat om strategieën gaat die formeel leren combineren met informeel en non-formeel leren. Formeel leren betreft het georganiseerde leren in instellingen waar lerenden in stappen naar een omschreven eindresultaat toe werken. De andere vormen van leren zijn onzichtbaarder, doordat het eindresultaat niet is omschreven of omdat ze buiten school gebeuren. Moravec noemt ook serendipity learning: “It just happens!” Hoewel Moravec de vormen van leren op een continuüm plaats, zie hij ze als ‘fuzzy metaspaces”, waar de grenzen zeker niet vastomlijnd zijn. Verder op in de webinar haalt Moravec John Seeley Brown aan, die schat dat van de 6 dingen die je leert, er maar 1 ding is dat je binnen de formele context leert. 5:1. 

2. Remix

“We’re not stuk on one paradigm anymore”. Invisible Learning betreft het combineren van vormen van leren, met veel aandacht voor creativiteit, innovatie, participatie, samenwerken en experimenteren. Er zijn tegenwoordig meer opties dan alleen het industriële model, en het onderwijs kan (en moet) experimenteren met nieuwe technologieën, didactieken en veranderende rollen van docent en lerenden (co-creatie en co-leren).

3. New applications for technology

Technologie  moet betekenisvol ingezet worden in het trainen van vaardigheden die relevant zijn in een globaliserende samenleving. Het moet de inzetbaarheid van mensen in de samenleving verbeteren, het moet ‘knowledge agents’ (knowmads) ondersteunen en het moet de impact van wat we geleerd hebben versterken.

4. Not the answer
Invisible Learning is niet als standaard antwoord bedoeld op alle problemen in het onderwijs. Moravec ziet het meer als een uitnodiging om met elkaar nieuwe vormen van leren te verkennen die aansluiten bij de samenleving van de 21e eeuw. Moravec maakt vervolgens de observatie dat als het gaat om de oplossingen van de problemen, dat er een ontwikkeling gaande is die ‘bottom-up’ wordt ingezet, in plaats van ‘top-down’ wat je zou verwachten bij formeel onderwijs.

5. Open and provocative
Invisible Learning is een project, waar de dialoog een centrale positie heeft. Binnen de dialoog willen Moravec en Cobo vooral prikkelen, een dialoog waarin we elkaar uitdagen en inspireren. Dit is het doel ook van de Invisible Learning Tour.

Ik zie het project Invisible Learning als een poging om het leerlandschap in kaart te brengen, in de context van sterk globaliserende samenleving. Ik vind het concept van ‘ecology of learning’ waardevol. In een ecologie gaat het om relaties tussen, in dit geval, vormen van leren. Maar vooral met de relaties tussen deze vormen van leren en haar omgeving.

In de Q&A hebben we aantal concepten van invisible learning verder uitgediept, met voor mij als meest interessante vraag: hoe krijgen we ‘invisible learning’ meer in het reguliere onderwijs? Daar gaan we maandag verder over praten en ontwerpen.

Afbeeldingen: screendump, eigen afbeelding. Continuüm: John Moravec.

1 Reactie

Laat een reactie achter

Hoor graag uw reactie!

%d bloggers liken dit: