Persbericht Invisible Learning Tour 7 & 8 maart 2011

Hieronder het persbericht dat is verstuurd voor de Invisible Learning Tour 7 & 8 maart 2011. Ik ga maandag 7 maart naar Leeuwarden, en ga me bezighouden met de vraag wat het verhaal van invisible learning betekent voor de lerarenopleiding.

Vanavond om 20:00 is er een pre-/teaser webinar waar we aan de hand van stellingen alvast opwarmen. Uiteraard is John Moravec aanwezig om zijn reactie te geven op de stellingen. Er heeft zich via Facebook al een internationaal gezelschap aangemeld.

Arabische Lente in onderwijs

“Onderwijs moet een kwantumsprong maken om aan te blijven haken bij de sterk globaliserende, kennis- en innovatie gedreven samenleving” aldus onderwijs futurist John Moravec, mede-auteur van het in april te verschijnen boek “Invisible Learning”. Op 7 en 8 maart bezoekt Moravec Nederland voor een tweedaagse ‘Invisible Learning Tour’. Op 7 maart vindt er aan de CMD Leeuwarden het Co-Lere/ Tilt congres plaats en op 8 maart bezoekt Moravec vernieuwende onderwijsprojecten.

“Ons schoolsysteem heeft zich tot nu toe gericht op WAT we moeten leren, maar voor de ontwikkeling van creatieve en innovatieve geesten moeten we ons meer focussen op HOE we leren. Om wereldwijd competitief te zijn moeten jonge mensen van nu zich continu kunnen aanpassen, waarbij vaardigheden als aanleren, afleren en opnieuw leren van essentieel belang zijn’’ aldus Moravec. Sudbury scholen, Knowmads, CMD Leeuwarden en HAN-Eentweetien zijn Nederlandse voorbeelden van scholen en opleidingen waar “Invisible Learning” plaatsvindt.

Aandacht voor vernieuwing
Het doel van de Invisible Learning Tour is om aandacht te vragen voor de noodzaak van vernieuwing in het onderwijs. Het huidige onderwijs focust zich vooral op het interpreteren van data, is hiërarchisch georganiseerd en bereidt voor op verzuilde rollen en banen. De kabinetsplannen op het gebied van onderwijs richten zich op meer aanbod en vaker testen; ofwel meer focus op het WAT.

Dit terwijl de samenleving steeds meer heterarchisch wordt en kennis in de 21ste eeuw sterk context afhankelijk is. “De globalisering en de versnellende veranderingen vragen om een kwantumsprong in innovatie.” Volgens Moravec.

Co-Lere / Tilt congres
Tijdens het congres op 7 maart presenteert John Moravec “Invisible Learning” en presenteren Sudbury Nederland, Knowmads en CMD Leeuwarden hoe “Invisible Learning” in de praktijk werkt. In de middag vind een open ontmoeting plaats tussen reguliere scholen en “invisible learning” projecten.

Invisible Learning Tour
Op 8 maart gaat John Moravec op tour door Nederland om deze projecten te bezoeken. De start is om 09:00 uur op de HAN in Arnhem. Via de Sudburyscholen De Kampanje in Amersfoort (10:30) en De Koers in Beverwijk (12:15) gaat de tour naar KnowMads in Amsterdam (13:40). De tour eindigt bij het Creative Learning Lab in Amsterdam (14:45).

Noodzakelijk voor kenniseconomie
Moravec: “Zoals Naom Chomsky terecht zei, zijn reguliere educatieve systemen een erg verfijnd filter, dat mensen uitfiltert die ‘te’ zelfstandig zijn, ‘teveel’ kritisch denkvermogen hebben en weigeren ondergeschikt te zijn aan het systeem, terwijl we deze capaciteiten juist meer nodig hebben dan ooit. Als Nederland haar doelstellingen op het gebied van de kenniseconomie wil realiseren, is het onvermijdelijk om zaken echt anders te gaan doen”.

——-

Noot voor de Redactie:

Website van het Co-Lere / TILT congres en de Invisible Learning Tour: http://www.co-lere.nl/tilt/

10.45 Presentatie John Moravec Invisible Learning

11.30 Presentaties scholen / projecten CMD Leeuwarden/ KnowMads / Sudbury schools / HAN

12.00 Persconferentie John Moravec met een vertegenwoordiger van elke school

John Moravec: PhD University of Minesota

Dr. John Moravec is een lid van de afdeling “Organizational Leadership, Policy, and Development” en de “Innovation Studies/Master of Liberal Studies graduate programs” aan de Universiteit van Minnesota, U.S.A. Hij is de directeur van Onderwijs Futures LLC en redacteur vande site: http://www.educationfutures.com/. Hij is mede-oprichter van de Horizon Forum, een rondetafelgesprek over de toekomst van het onderwijs op alle niveaus.

Contact per e-mail: john@educationfutures.com. Meer info: http://www.educationfutures.com/john

Sudbury scholen:

Sudbury is een beproefd, wereldwijd toegepast concept voor leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs leeftijd. Een uitgekiende, heldere structuur zorgt voor een veilige en uitdagende omgeving waar kinderen kunnen leren vanuit eigen motivatie. In 1968 werd in de Verenigde Staten de Sudbury Valley School opgericht waar kinderen volledige intellectuele vrijheid genieten. Geen lesroosters, overhoringen, rapporten, klassen en diploma’s. Inmiddels zijn er wereldwijd vele scholen die op deze wijze werken. Het doel: ontwikkeling van talenten en passies en de ontwikkeling van verantwoordelijke, creatieve, adaptieve en innovatieve mensen.

Sudbury Nederland: www.sudbury.nl, Sudbury scholen in Nederland: www.dekampanje.org, www.dekoers.org

CMD Leeuwarden:

Communication & Multimedia Design is de multimedia opleiding van de NHL Hogeschool.

CMD Leeuwarden: http://www.cmd-leeuwarden.nl/

Knowmads, Amsterdam:

Knowmads is een creatieve, ondernemende school. Het is een platform voor ondernemers die een verschil willen maken in deze wereld. Knowmads (studenten en medewerkers) zijn nomadische werknemers die overal kunnen werken, met iedereen. We zijn moedig, verantwoordelijk, creatief, fantasierijk en ondernemend.

Knowmads: www.knowmads.nl

HAN – EenTweeTien

Broedplaats EenTweeTien is een plek voor jonge creatieve studenten en professionals om, geheel in lijn met de broedfactoren van Peter Camp, veilig te kunnen vrijbuiten, experimenteren, contacten te leggen met professionals en opdrachtgevers in de creatieve sector. Om studenten te leren leren, brengen wij hen in een situatie waarin ze zelf sturing moeten geven aan het leerproces. Dat, samen met de inhoud, maakt dat zij een boeiende tijd doormaken.

Contactpersoon pers:

Edwin de Bree
edwindebree@dekoers.org

Met hartelijke groet,

Edwin de Bree
Organisatie 3.0 frameworker

+ info@organisatie3punt0.nl
@ www.organisatie3punt0.nl
www.ondernemerschap.nu
www.yourcompanynextdoor.nl
0654201376
* Geraniumhof 4 1943 MB Beverwijk

Geen Reacties

Laat een reactie achter

Hoor graag uw reactie!

%d bloggers liken dit: