icto Posts

Benthe gaat schrijven op de tablet

Mijn dochter Benthe (7) zit in groep 4 van de basisschool en gaat na de vakantie de tablet (iPad) gebruiken ter ondersteuning van het schrijven. Benthe heeft cerebrale parese met als gevolg onder andere een spastische rechterarm- en hand. Hoewel Benthe prima kan schrijven, met links, heeft ze moeite met o.a. het tempo. Het schrijven middels de tablet zou haar goed kunnen ondersteunen. Benthe wordt de eerste leerling van de school die de tablet in de klas gaat gebruiken. De juffen hebben aangegeven op dit terrein geen expertise te hebben, en dus verwachten we de komende periode intensief met de juffen te gaan overleggen over de betekenisvolle inzet van de tablet. 

Importeren van Mendeley database in EndNote X7 for Mac

Na jarenlang naar tevredenheid gewerkt te hebben met Mendeley als referentiemanager stap ik over naar EndNote X7. Alle leden van het lectoraat TLT maken nu gebruik van EndNote waardoor we wat eenvoudiger referenties met elkaar kunnen delen. Vanmiddag ben ik gestart met de verhuizing: exporteren van de database in Mendeley om deze vervolgens te importeren in EndNote. Hierbij wilde ik dat mijn EndNote database gekoppeld werd aan mijn Dropbox account en dat ik eenvoudig de directe link tussen de referentie en PDF kan herstellen. De werkwijze met betrekking tot dit laatste licht ik toe in bovenstaande screencast (o.a. voor mijn collega’s). 

Virtual classrooms

Het hoger onderwijs heeft steeds meer te maken met de vraag van studenten naar gepersonaliseerde en flexibele leerwegen. De doelgroep wordt diverser, bestaat uit studenten die aan het begin van hun loopbaan staan en professionals die zich verder willen ontwikkelen. Verschillende leervragen en verschillende wensen ten aanzien van de inhoud, leeractiviteiten, plaats en tijd van het leren. Om de flexibilisering in het hoger onderwijs goed te ondersteunen speelt technologie uiteraard een belangrijke rol. In deze bijdrage verken ik de kenmerken en mogelijkheden van de virtual classroom. Deze bijdrage is ook gepubliceerd op weblectures.nl.

Tony Bates over online collaborative learning

In de vakantie ben ik gestart met het lezen van Teaching in a Digital Age van Tony Bates (nadat ik al mijn niet-werkgerelateerde literatuur had verslonden). In hoofdstuk 4.4 schrijft Bates over online collaborative learning (OCL) en dat raakt een nieuw onderzoeksproject van het lectoraat waar onderdelen van de masteropleiding Leren & Innoveren worden herontworpen. Een kort onderzoeksmemo, uit de losse pols.

Effectief, efficiënt en betekenisvol CSCL

Paul Kirschner schrijft op zijn blog 3-Star Learning Experiences over CSCL: computer supported collaborative learning. Dit naar aanleiding van een hoofdstuk dat hij samen met collega’s heeft geschreven voor The Cambridge handboek of multimedia learning (Second edition). In de blogpost beschrijft Kirschner het collaboration principle in multimedia learning dat bijdraagt aan het ontwerpen van CSCL-omgevingen die effectiever, efficiënter en betekenisvoller zijn. Een samenvatting hieronder.

http://www.weblectures.nl

Redactielid Weblectures.nl

Vanmiddag had ik mijn eerste overleg als lid van het redactieteam van de website Weblectures.nl, het online kennisplatform van de SIG Media & Education. Hoofdredacteur Esther Breuker benaderde mij enkele weken geleden voor deze klus (liefdewerk oud papier) vanwege mijn bijdragen naar aanleiding van de Media and Learning Conference 2016 in Brussel én het feit dat ze al een tijdje op zoek waren naar een redacteur uit een HBO-setting. Een leuke, informele klus, die goed aansluit bij mijn taken bij het lectoraat TLT en mijn rol als edublogger/eduscooper, en ik kijk uit naar de samenwerking met de rest van het team. 

iXpeditie Maatwerk: maatwerk met ICT

Vanochtend was ik in Nijmegen voor de eerste bijeenkomst van de gebruikersgroep iXpeditie MaatwerkHet betreft hier de ontwikkeling van een spelsimulatie dat scholen moet gaan ondersteunen bij het vormgeven van maatwerk met behulp van ICT. De simulatie heeft als doel om teams van (aankomende) leerkrachten inzicht te geven in keuzes t.a.v. het ontwikkelen van een visie op maatwerk met ICT, de mogelijke consequenties van  deze keuzes en een aantal handvatten om deze visie daadwerkelijk te verwezenlijken. In deze bijeenkomst is het achterliggende model ‘maatwerk met ICT’ toegelicht en hebben we door middel van design thinking nagedacht over belangrijke ontwerpeisen voor het simulatiespel.