icto Posts

Bijdrage Velon: lerarenopleider als rolmodel in didactische inzet van ICT

Gisteren presenteerde de Velon themagroep ICT en de lerarenopleider, waar ik deel van uitmaak, de eerste resultaten van het onderzoek naar het zijn van lerarenopleider als rolmodel in didactische inzet van ICT. Ik kon daar vanwege andere werkzaamheden niet bij aanwezig zijn, maar Gerard Dummer schrijft op zijn blog over deze sessie. In hoeverre vinden lerarenopleiders zichzelf rolmodel in het gebruik van ICT voor leren en lesgeven? Ik deel de presentatie ook op deze plek. 

Scoop.it overzicht week 51

Ook deze week weer één en ander verzameld aan interessante bronnen en gedeeld met collega’s, studenten en  Twitter-volgers via mijn Scoop.it magazines. Hieronder een selectie uit de oogst van week 51 inclusief  aantekeningen. 

Scoop.it overzicht week 50

Via mijn werk, blogs en Twitter-feed kom ik veel digitale bronnen tegen. Een deel van deze bronnen vind ik relevant voor mijn collega’s, studenten, en andere geïnteresseerden/volgers. Deze bronnen deel ik via een aantal Scoop.it ‘magazines’. Hieronder een selectie uit de oogst van week 50.

Marcus Specht over innovatieve benaderingen van leerprocessen en leerpraktijken

Afgelopen vrijdag verzorgde prof. dr. Marcus Specht een masterclass voor de masteropleiding Leren & Innoveren. Specht is werkzaam bij het Welteninstituut van de OU waar hij zich bezig houdt met onderzoek naar o.a. mobiele technologie, context-aware computing en inquiry learning ondersteund door ICT. ‘Rondlopen in een omgeving en op hetzelfde moment leren’, vindt Specht fascinerend. Specht nam ons mee in innovatieve benaderingen van leerprocessen en leerpraktijken, waar hij de verbinding maakte tussen onderzoek en praktijk.

Herontwerpen van leerpraktijken met inzet van ICT

Gisteren verzorgde ik een werksessie voor de masteropleiding Leren & Innoveren over het thema blended learning en het herontwerpen van leerpraktijken met inzet van ICT. We spraken over ICT en de effecten op leren. Vervolgens over blended learning dat meer is dan alleen ‘een combinatie van f2f en online onderwijs’ maar de beredeneerde inzet van ICT betreft met als doel het ondersteunen van betekenisvolle interacties. Studenten interviewden elkaar over de inzet van ICT in de eigen praktijk en verzamelde ontwerpeisen op een padlet, die we vervolgens bespraken: ordenen, categoriseren, verbreden en verdiepen. Hieronder mijn presentatie en de padlets.

Scoop.it overzicht week 49

Via mijn werk, blogs en Twitter-feed kom ik veel digitale bronnen tegen. Een deel van deze bronnen vind ik relevant voor mijn collega’s, studenten, en andere geïnteresseerden/volgers. Deze bronnen deel ik via een aantal Scoop.it ‘magazines’. Hieronder een selectie uit de oogst van week 49.

Robert Schuwer over open online onderwijs

Robert Schuwer, lector Open Educational Resources van Fontys Hogeschool ICT, verzorgde op de studiedag van de Vereniging van Hogescholen over het thema blended learning een keynote over open onderwijs in het HBO. Hieronder een beknopte weergave van de trends, kansen en vraagstukken die Schuwer benoemde in een zeer informatieve en overzichtelijke keynote.