icto Posts

Virtual classrooms

Het hoger onderwijs heeft steeds meer te maken met de vraag van studenten naar gepersonaliseerde en flexibele leerwegen. De doelgroep wordt diverser, bestaat uit studenten die aan het begin van hun loopbaan staan en professionals die zich verder willen ontwikkelen. Verschillende leervragen en verschillende wensen ten aanzien van de inhoud, leeractiviteiten, plaats en tijd van het leren. Om de flexibilisering in het hoger onderwijs goed te ondersteunen speelt technologie uiteraard een belangrijke rol. In deze bijdrage verken ik de kenmerken en mogelijkheden van de virtual classroom

Tony Bates over online collaborative learning

In de vakantie ben ik gestart met het lezen van Teaching in a Digital Age van Tony Bates (nadat ik al mijn niet-werkgerelateerde literatuur had verslonden). In hoofdstuk 4.4 schrijft Bates over online collaborative learning (OCL) en dat raakt een nieuw onderzoeksproject van het lectoraat waar onderdelen van de masteropleiding Leren & Innoveren worden herontworpen. Een kort onderzoeksmemo, uit de losse pols.

Effectief, efficiënt en betekenisvol CSCL

Paul Kirschner schrijft op zijn blog 3-Star Learning Experiences over CSCL: computer supported collaborative learning. Dit naar aanleiding van een hoofdstuk dat hij samen met collega’s heeft geschreven voor The Cambridge handboek of multimedia learning (Second edition). In de blogpost beschrijft Kirschner het collaboration principle in multimedia learning dat bijdraagt aan het ontwerpen van CSCL-omgevingen die effectiever, efficiënter en betekenisvoller zijn. Een samenvatting hieronder.

http://www.weblectures.nl

Redactielid Weblectures.nl

Vanmiddag had ik mijn eerste overleg als lid van het redactieteam van de website Weblectures.nl, het online kennisplatform van de SIG Media & Education. Hoofdredacteur Esther Breuker benaderde mij enkele weken geleden voor deze klus (liefdewerk oud papier) vanwege mijn bijdragen naar aanleiding van de Media and Learning Conference 2016 in Brussel én het feit dat ze al een tijdje op zoek waren naar een redacteur uit een HBO-setting. Een leuke, informele klus, die goed aansluit bij mijn taken bij het lectoraat TLT en mijn rol als edublogger/eduscooper, en ik kijk uit naar de samenwerking met de rest van het team. 

iXpeditie Maatwerk: maatwerk met ICT

Vanochtend was ik in Nijmegen voor de eerste bijeenkomst van de gebruikersgroep iXpeditie MaatwerkHet betreft hier de ontwikkeling van een spelsimulatie dat scholen moet gaan ondersteunen bij het vormgeven van maatwerk met behulp van ICT. De simulatie heeft als doel om teams van (aankomende) leerkrachten inzicht te geven in keuzes t.a.v. het ontwikkelen van een visie op maatwerk met ICT, de mogelijke consequenties van  deze keuzes en een aantal handvatten om deze visie daadwerkelijk te verwezenlijken. In deze bijeenkomst is het achterliggende model ‘maatwerk met ICT’ toegelicht en hebben we door middel van design thinking nagedacht over belangrijke ontwerpeisen voor het simulatiespel.

Presentatie Onderwijsinnovatie en ICT SCOH

Vandaag verzorgde ik een presentatie voor ICT-ambassadeurs van de scholengroep SCOH (Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden), op uitnodiging van Remko Boers. Onderwerpen die aanbod zijn gekomen: nut en noodzaak van ICT, de didactische ICT-bekwaamheid van docenten en de procesgang bij implementatie van ICT. Vervolgens hebben we gewerkt met een prototype van de implementatiesuccesvoorspeller, en op basis hiervan enkele implementatietrajecten geanalyseerd. Hieronder mijn presentatie.

Michael van Wetering over de technologiekompas voor het onderwijs

Gisteren was ik aanwezig bij de kick-off bijeenkomst van het SURF Trendrapport Onderwijs op Maat 2016. Dat trendrapport zal de komenden maanden worden samengesteld door de verschillende schrijfteams om op Dé Onderwijsdagen gepresenteerd te worden. In het ochtendgedeelte bestudeerde we een aantal huidige trendrapporten (lees hier). Het doel van trendrapporten gericht op onderwijs en technologie is het identificeren van de huidige technologische trends op het gebied van onderwijs en ICT. En dan? Michael van Wetering sprak hierover naar aanleiding van het Kennisnet Trendrapport 2016-2017, een technologiekompas voor het onderwijs. Uiteindelijk dient de discussie niet over de trends te gaan, maar over hoe ICT bijdraagt aan leren en onderwijs.