icto Posts

Liesbeth Kester over multimedia leren

Afgelopen vrijdag verzorgde Liesbeth Kester, hoogleraar bij de Universiteit Utrecht, een masterclass over multimedia leren voor de studenten van de masteropleiding Leren & Innoveren. Studenten hadden vooraf het 4W-artikel Effectief leren van multimediale bronnen bestudeerd en hierover een aantal vragen geformuleerd. In de masterclass sprak Kester over de ontwerpprincipes voor effectief leren van multimedia: aan welke voorwaarden moeten multimedia bronnen voldoen wil de informatie effectief opgeslagen worden in ons langstermijn geheugen, hoe richt je de multimedia omgeving zo in dat er sprake kan zijn van effectief leren en welke kenmerken moeten multimedia bronnen hebben om bij te dragen aan de zelfregulerende vaardigheden van lerenden? Een zeer informatieve lezing, waarbij Kester voorbeelden van de ontwerpprincipes en de vragen van de studenten als uitgangspunt nam.

Professionaliseren & ICT: hoe professionaliseer je lerarenopleiders?

Op de jaarlijkse studiedag van het Velon, georganiseerd op de HAN in Nijmegen, stond o.a het thema professionaliseren & ICT centraal. De themagroep ICT in de lerarenopleiding van het Velon, waar ik deel van uit maak, ging in op de vraag hoe zouden wij als lerarenopleiders onszelf professionaliseren als het gaat om het zijn van een rolmodel met de didactische inzet van ICT? Collega’s van het Centre of Expertise Leren & ICT/Ixperium verzorgden in de middag een interessante sessie over dit vraagstuk: professionaliseren via design thinking en designteams van docenten en onderzoekers. Hieronder een verslag van beide sessies.

De do’s and don’ts van Flipping the Classroom in jouw onderwijspraktijk

Estella Griffioen (Hogeschool Inholland) en Debbie Weerlink (Fontys Paramedische Hogeschool) hebben beide onderzoek verricht naar Flipping the Classroom in het hoger onderwijs. Zij presenteerde op Dé Onderwijsdagen over de do’s en don’ts van Flipping the Classroom en spraken beide over hun onderzoek.

Jet Bussemaker over onderwijs op maat met open digitaal leermateriaal

Op Dé Onderwijsdagen sprak minister van OC&W Jet Bussemaker over het thema onderwijs op maat, en dat vraagt volgens haar ook het benutten van de potentie van open leermaterialen in het onderwijs. In 2025 moet volgens Bussemaker het delen en hergebruiken van open leermaterialen in het hoger onderwijs vanzelfsprekend geïntegreerd zijn. Hier moet in alle openheid en eerlijkheid over gesproken worden, stelde Bussemaker, die zich bewust is van de drempels die op dit terrein nog genomen dienen te worden.

Leren op locatie met apps, mobile devices & wearables

Op Dé Onderwijsdagen verzorgde de SURF Special Interest Group Unwired een sessie over leren op locatie met apps, mobile devices & wearables. Plaatsonafhankelijk leren met behulp van mobiele technologie. Wouter Marra verzorgde de introductie, vervolgens luisterden we naar vijf pitches over voorbeeldmatige inzet van mobiele technologie en wearables.

Robin de Lange over virtual reality in het onderwijs

Op Dé Onderwijsdagen verzorgde Robin de Lange een sessie over virtual reality in het onderwijs. Robin is oprichter van het Virtual Reality Learning Lab en doet onderzoek naar de inzet van VR in het onderwijs. Robin heeft ook meegeschreven aan een artikel over VR in het SURF Trendrapport 2016. 2016 is het jaar van de VR! Hieronder een weergave van deze sessie.

SURF Whitepaper Onderwijs op Maat anno 2016

Dé Onderwijsdagen vinden plaats en dat is voor SURF een goed moment om nieuwe publicaties te delen. Zo blogde ik gisteren al over het Trendrapport 2016. Vandaag verscheen een whitepaper van SURF over onderwijs op maat. Er is in het hoger onderwijs steeds meer vraag naar gepersonaliseerd en flexibel onderwijs. Mede op basis van de inzichten van de hogescholen, universiteiten en studentenverenigingen wordt er in het paper een perspectief op onderwijs op maat beschreven. Maar is het het juiste perspectief?

SURF Trendrapport 2016

Vandaag is het SURF Trendrapport 2016 Hoe technologische trends onderwijs op maat mogelijk maken verschenen.  Het rapport is geschreven door 44 experts op het gebied van technologie en onderwijs, waaronder ondergetekende. In het rapport staan dertien trends beschreven die mogelijk van invloed kunnen zijn op de inhoud en de organisatie van het onderwijs waarbij er gekeken wordt naar de wijze waarop de trends onderwijs op maat mogelijk maken. Het verschijnen van het rapport hangt samen met Dé Onderwijsdagen die vandaag, morgen en woensdag georganiseerd worden. 

De inzet van een video-annotatie tool met analyse categorieën

Meg Colasante, van de Deakin University in Melbourne, presenteerde op de CELDA-conferentie over de inzet van een video-annotatie tool waarbij je video’s annoteert aan de hand van vooraf ingestelde categorieën. Het is een aanpak die gericht is op het actief betrekken van de student bij het bestuderen van videobeelden en het richten van het denken van de student. Een interessant concept dat allerlei associaties bij mij opriep, die ik hieronder deel in mijn laatste blogpost n.a.v. de conferentie.