— Leervlak.nl

Archive
icto

Vandaag besprak ik met een student van de lerarenopleiding het onderzoeksplan voor zijn afstudeeronderzoek. Het gesprek ging met name over de afwegingen die te maken zijn rondom de onderzoeksinstrumenten. Bij dit gesprek heb ik student laten werken met de app Toolkit instrumenten praktijkonderzoek, waar ik vorige week over struikelde, en hem gevraagd hardop zijn keuzes toe te lichten.

Lees verder

In maart 2014 organiseerde het lectoraat eLearning de conferentie ICT en Onderwijs nu!, ter gelegenheid van het afscheid van lector Guus Wijngaards. Keynote speaker was Larry Johnson van het New Media Consortium, verantwoordelijk voor de Horizon Reports. Het lectoraat eLearning is nauw betrokken geweest bij het Horizon Report Europe: 2014 Schools EditionVoorafgaand aan de conferentie kreeg ik de kans om even met mr. Johnson te zitten en dat resulteerde in onderstaand interview. Ik vraag hem o.a. naar zijn interesse voor leren en technologie, we praten uiteraard over de Horizon Reports en de uitdagingen om ICT te integreren in het onderwijs. 

Lees verder

De Horizon Reports van het New Media Consortium beschrijven ieder jaar de belangrijkste trends, ontwikkelingen en uitdagingen op het terrein van technologie en  onderwijsinnovatie. Bekende rapporten zijn die voor K-12 en Higher Education. Sinds vandaag komt daar een titel bij: het Horizon Report Europe: 2014 Schools Edition, geschreven in samenwerking met de Europese Commissie. Samen met andere leden van het lectoraat eLearning was ik lid van het zogenaamde Expert Panel.  In het rapport worden zes trends, zes uitdagingen en zes belangrijke ontwikkelingen in onderwijstechnologie beschreven, in de context van scholen in de Europese Unie.

Lees verder

Het Kabinet gaat vanaf 2015 jaarlijks €8 miljoen structureel beschikbaar stellen voor de versterking van de innovatieve slagkracht van docenten en de bevordering van ICT-vaardigheden van docenten. Projectleiders van OC&W zijn bezig met het opstellen van beleidsplannen rondom deze versterking van e-didactische vaardigheden voor leraren in het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs. De projectleiders organiseren een aantal ronde tafel gesprekken met stakeholders. Gisterenmiddag waren Maurice Schols (FLOT, ADEF ICT), Herman Rigter (directeur ICT Alberdingk Thijm) en ik te gast om van gedachten te wisselen over de ICT-bekwaamheden van docenten. 

Lees verder

Wat moet een opleider kunnen om ICT-bekwame leraren op te leiden? De themawerkgroep ICT en de lerarenopleiding van Velon buigt zich over dit vraagstuk en heeft op basis van een kleine literatuurstudie een concept competentieprofiel ICT voor lerarenopleiders ontwikkeld. Het competentieprofiel is een aantal weken geleden gepresenteerd in een symposium op het Velon-congres. Gerard Dummer schreef hier al eerder over. Het competentieprofiel behoeft nog feedback. Daarom via deze weg een oproep voor lerarenopleiders!

Lees verder

Vandaag heb ik een presentatie verzorgd op een studieochtend van de tweedegraads lerarenopleiding waar ik werkzaam ben. Deze lerarenopleiding staat aan de vooravond van een herontwerp traject gericht op het opleiden van leraren die het leerproces van leerlingen optimaal kunnen faciliteren, en daarbij vanzelfsprekend de meerwaarde van ICT benutten, die excellent zijn in activerende didactiek, in staat zijn om verbinding te maken met andere vakken en die taalbewust zijn. Eén van de focuspunten is de didactische inzet van ICT. Hieronder mijn presentatie waarbij ik de stand van zaken schets met betrekking tot ICT op de lerarenopleiding. Ik maak hierbij gebruik van de opzet van het symposium ICT-bekwaamheden en de lerarenopleiding op het Velon congres in maart.

Lees verder

Mobiele technologie wordt lichter en goedkoper, en de mogelijkheden voor het verwerven en verwerken van informatie, multimedia, entertainment, social networking en communicatie worden steeds krachtiger. Veel leraren zijn dan ook zeer geïnteresseerd om deze mogelijkheden van de mobiele technologie in te zetten voor leren en lesgeven. Volgens  Kearney en Burden, die een paper over mobiel leren presenteerden op de SITE conferentie, moet er nog veel onderzoek verricht worden naar het effectieve didactische inzet van mobiel leren. De onderzoekers presenteerden een didactisch model met daarin drie didactische kernconcepten van mobiel leren: gepersonaliseerd leren, authentieke leeromgeving en samenwerking. Het onderzoek bestudeerde hoe docenten deze kernconcepten benutten in hun leerpraktijken met mobiele technologie. 

Lees verder

Vorige week bezocht ik de SITE conferentie in Jacksonville, Fl. Deze conferentie is geheel gewijd aan het onderwerp ICT en de lerarenopleiding, met een duidelijke onderzoekscomponent: yum! Het was een zeer intensieve conferentie, van ‘s ochtendsvroeg tot in de avond, waar je in informele sfeer napraat met (nieuwe) collega’s. Ik heb het gevoel dat ik weer goed ben ‘bijgepraat’ en zie ontwikkelingen die in Nederland plaatsvinden ‘bevestigd’ worden. Zelf heb ik ook bijgedragen aan de conferentie, en dat was een prettige leerervaring. Helaas weinig tijd om te bloggen zoals beloofd, en ik zal nog wel wat tijd nodig hebben om alle informatie netjes te verwerken in papers en blogposts. Hieronder wat  indrukken. 

Lees verder

Deze week bezoek ik de SITE 2014 conferentie in Jacksonville, Florida. SITE staat voor Society of Information Technology and Teacher Education, een conferentie die ik al een poos op mijn lijstje had staan. Ik ben hier niet alleen om kennis te nemen van allerlei ontwikkelingen en onderzoek over de inzet van ICT in de lerarenopleiding maar zal zelf, samen met collega’s, ook een aantal bijdragen verzorgen. Via dit blog zal ik verslag doen van de conferentie.

Lees verder

Dit semester heb ik in samenwerking met collega’s van de bibliotheek een herontwerp van de workshop ‘informatievaardigheden’ voor de masteropleiding Leren & Innoveren gemaakt. Wij hebben daarbij gebruik gemaakt van weblectures, die de studenten ter voorbereiding op de workshop konden bekijken. Het principe van Flipping the Classroom. Deze leerpraktijk heb ik toegelicht tijdens een netwerkbijeenkomst rondom weblectures bij Inholland. Ik gebruik deze casus ook in kader van de Kennisnet regeling Pas toe en leg uit, waarvoor ik nu druk doende ben om een video te produceren. Dat levert o.a. een uitgebreide beschrijving (een script) op van de leerpraktijk, die ik via deze weg natuurlijk kan delen. 

Lees verder