icto Posts

Robert Schuwer over open online onderwijs

Robert Schuwer, lector Open Educational Resources van Fontys Hogeschool ICT, verzorgde op de studiedag van de Vereniging van Hogescholen over het thema blended learning een keynote over open onderwijs in het HBO. Hieronder een beknopte weergave van de trends, kansen en vraagstukken die Schuwer benoemde in een zeer informatieve en overzichtelijke keynote.

Ontwerpen en duurzaam implementeren van blended learning

Vandaag verzorgde collega Pieter Swager en ondergetekende een workshop over blended learning op de studiedag van de Vereniging van Hogescholen. Het lectoraat Teaching, Learning, & Technology heeft de laatste tien jaar veel onderzoek gedaan naar leerpraktijken die ontworpen zijn op basis van blended learning, en de factoren die daarbij een rol spelen. Gedurende deze periode is de aandacht ook steeds meer verschoven naar de innovatiekracht van opleidingen om blended learning duurzaam te implementeren. Hieronder vind je onze presentatie.

Interview met Tony Bates

Zac Woolfitt, collega bij het lectoraat Teaching, Learning & Technology, interviewde Tony Bates op de OWD2015 en sprak met hem over de inzet van technologie in het hoger onderwijs. Aanleiding voor het interview is het boek Teaching in a Digital Age, een rijke bron met inzichten en handvatten voor docenten over het ontwerpen van onderwijs waarin sprake is van inzet van ICT bij leerprocessen. Bates blogde zelf ook al over het interview: “How to get started in blended learning”. Tom Visscher nam het interview op en publiceerde deze hier (Mediasite)

Keynote van Tony Bates over gepersonaliseerd onderwijs

Tony Bates verzorgde vandaag een keynote op de Onderwijsdagen. Bates is een autoriteit op het gebied van online leren en onderwijs op afstand. Hij publiceerde dit jaar zijn boek Teaching in a Digital Age (gratis download). In de keynote spreekt Bates over de mogelijkheden van een digitaal tijdperk voor studenten in het hoger onderwijs. Wat zijn de voordelen van nieuwe technologieën voor onderwijzen en leren? Hoe kan technologie bijdragen aan onderwijs op maat? “Can we offer courses in different modes for different learners?”

Een online masteropleiding: niet eenzaam achter de PC

Op de OWD2015 sprak Cora Busstra van de Wageningen Universiteit over het ontwikkelen en uitvoeren van een volledig online masteropleiding Nutritional Epidemiology and Public Health. In een heldere presentatie kwamen de didactische ontwerpprincipes, werkvormen en uitdagingen aanbod. Inzichten die nuttig zijn voor het ontwerpen van afstandsonderwijs maar ook voor blended learning varianten, zoals de masteropleiding waar ik zelf werkzaam ben.

Eerste ervaringen met Google Cardboard

“Pap, mag ik de dino’s zien?”, vraagt Benthe. Ik pak m’n iPhone en open de app DinoTrek VR. Benthe pakt de Google Cardboard viewer die ik een paar weken geleden in elkaar vouwde. Ik klem de iPhone in de viewer en geef hem aan Benthe. Zij kijkt in de viewer en bevindt zich gelijk in een virtuele wereld waar dinosauriërs rondlopen. Ze kijkt naar voren, ze draait zich om, kijkt naar boven en beneden. Een 360 graden omgeving, en met geluid erbij lijkt het net alsof ze in een Jurassic Parc film is terechtgekomen. Immersive learning met een stukje karton en een smartphone. Mobiel leren wanneer je niet mobiel bent. Voor nog geen €20 euro. Cool.

De lerarenopleider als rolmodel in didactische inzet van ICT #velonict

De themagroep ICT en de lerarenopleider van het Velon houdt zich bezig met de integratie van de didactische inzet van ICT in de lerarenopleidingen (lees o.a. hier). Eén van de centrale vragen in dit proces is op welke wijze de lerarenopleiding en lerarenopleider hierin rolmodel kunnen zijn voor de studenten, de toekomstige leraren. De aanname hierbij is dat de lerarenopleider als rolmodel een belangrijke motiverende factor is voor studenten om zelf ICT te integrereren in hun lespraktijk. Maar wat doet een rolmodel dan? Deze vraag stond centraal tijdens de sessie op het Congres voor Lerarenopleiders die de themagroep organiseerde. Wat de deelnemers in deze sessie onder voorbeeld docentgedrag verstaan is weergegeven in deze padlet (onderaan deze post ingesloten). Voor de themagroep was deze sessie aanleiding om na te denken over verder onderzoek (dat wordt nu opgestart) naar het zijn van een rolmodel in de didactische inzet van ICT in de lerarenopleiding. Wat doet een rolmodel nu precies en wanneer is dat effectief? Afgelopen vrijdag spraken wij daarover in een bijeenkomst van de themagroep.