icto Posts

Over Quizzip

Om het kijken van studenten naar weblectures te richten en het denken van de student te activeren, ontwikkelde Erik Boon van het Audiovisueel Centrum van de VU, en redacteur bij Weblectures.nl, de applicatie Quizzip. Met deze tool kunnen docenten quizvragen verbinden aan weblectures die via MediaSite gedeeld worden. Deze bijdrage is eerder gepubliceerd via Weblectures.nl.

Sonja Wagenaar over blended learning op de Universiteit Leiden

Sonja Wagenaar van de Universiteit Leiden presenteerde afgelopen donderdag op het seminar faciliteren van docenten(-teams) bij blended learning bij SURF over het blended learning programma van drie grote faculteiten van de universiteit. De afgelopen drie jaar is daar ingezet op de implementatie van blended learning op opleidingsniveau met als doel het verhogen van studiesucces en verbetering van het leerproces van de student. Wat zijn succesfactoren en welke blends ontstaan er in de opleidingen?

Een voorbeeld van het implementeren van een LMS

Gisteren was ik aanwezig op het seminar faciliteren van docenten(-teams) bij blended learning bij SURF, georganiseerd door de SIG Blended Learning. Fleur Deenen van Fontys Hogeschool ICT presenteerde over de implementatie van Canvas, een LMS. Hierbij werd een implementatiestrategie gehanteerd op basis van Kotter’s acht stappen voor verandermanagement. Hieronder een korte weergave van de presentatie.

Over de implementatiestrategie van blended learning

Vanochtend was ik aanwezig op het seminar faciliteren van docenten(-teams) bij blended learning bij SURF, georganiseerd door de SIG Blended Learning. Het seminar werd afgetrapt door Kris Stabel (Risbo) die (voorlopige-) resultaten presenteerde van een beschrijvend onderzoek over het faciliteren en ondersteunen van blended learning bij vier instellingen in het hoger onderwijs: Hogeschool Utrecht, Saxion, TU Delft en de Erasmus Universiteit. Welke aanpak hanteren deze instituten ten aanzien van de implementatie van blended learning?

Over live lecture capturing

Hogeschool Inholland heeft sinds april 2017 op haar locatie in Den Haag een collegeruimte voorzien van video-opnameapparatuur waar je als medewerker automatisch college-activiteiten mee kunt opnemen: live lecture capturing. Zac Woolfitt, onderzoeker bij het lectoraat Teaching, Learning & Technology van de hogeschool en expert op het terrein van video teaching greep zijn kans en deed een eerste experiment. Op zijn blog schrijft hij over zijn ervaringen. Deze bijdrage is eerder gepubliceerd op weblectures.nl

Over de inzet van student-generated video

Over de inzet van student-generated video

Tegenwoordig beschikken studenten via hun mobiele devices over gereedschappen om snel en laagdrempelig eigen videoproducties te maken en deze te delen met anderen. In deze bijdrage aandacht voor hoe student-generated video kan bijdragen aan het leren. De student als regisseur van zijn eigen leerproces. Deze bijdrage is eerder gepubliceerd op weblectures.nl.

Over het European Framework for the Digital Competence of Educators (#DigCompEdu)

Vorige week was ik te gast bij het Joint Research Centre in Sevilla waar ik deelnam aan een tweedaagse expert workshop rondom het European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu). Deze uitnodiging heb ik waarschijnlijk te danken aan mijn betrokkenheid bij de totstandkoming van de Kennisbasis ICT voor tweedegraads lerarenopleidingen. Het kader DigCompEdu beschrijft de competenties van docenten, van primair tot hoger onderwijs, die nodig zijn om ICT in te zetten ten behoeve van leren en lesgeven en de eigen professionele ontwikkeling. In deze blogpost beschrijf ik ‘kort’ het framework en wat overwegingen naar aanleiding van de workshop.

Weblecture effectief feedback geven

Vorig studiejaar hebben we in kader van onze onderzoeksprojecten Teaching, Learning & Feedback een korte weblecture opgenomen over het geven van feedback. Dit jaar starten we een aantal nieuwe projecten op waarin collega’s leerpraktijken herontwerpen waarbij ICT wordt ingezet om het proces van peer-review te ondersteunen. In deze leerpraktijken bestuderen studenten de weblecture over het geven van feedback, bespreken dit met de docent, om vervolgens in te gaan op de inhoudelijke criteria voor het geven van feedback. Op basis van feedback van docenten en studenten in de vorige projecten hebben we de weblecture iets aangepast en opnieuw opgenomen. 

Liesbeth Kester over multimedia leren

Afgelopen vrijdag verzorgde Liesbeth Kester, hoogleraar bij de Universiteit Utrecht, een masterclass over multimedia leren voor de studenten van de masteropleiding Leren & Innoveren. Studenten hadden vooraf het 4W-artikel Effectief leren van multimediale bronnen bestudeerd en hierover een aantal vragen geformuleerd. In de masterclass sprak Kester over de ontwerpprincipes voor effectief leren van multimedia: aan welke voorwaarden moeten multimedia bronnen voldoen wil de informatie effectief opgeslagen worden in ons langstermijn geheugen, hoe richt je de multimedia omgeving zo in dat er sprake kan zijn van effectief leren en welke kenmerken moeten multimedia bronnen hebben om bij te dragen aan de zelfregulerende vaardigheden van lerenden? Een zeer informatieve lezing, waarbij Kester voorbeelden van de ontwerpprincipes en de vragen van de studenten als uitgangspunt nam.