Jeroen Posts

Over scripting van peerreview

Het lectoraat Teaching, Learning & Technology heeft de afgelopen twee jaar in samenwerking met opleidingen van de hogeschool onderzoek gedaan naar het scripten van peerreview. Hoewel peerreview het leerproces goed kan ondersteunen is dit geen vanzelfsprekendheid. Er dient sprake te zijn van een beredeneerde inzet van peerreview wil deze effectief zijn. Het onderzoek met opleidingen heeft geleid tot een aanpak om tot een beredeneerd peerreview proces te komen. Deze aanpak wordt besproken in bovenstaande animatie. Hieronder de abstract en wat meer informatie. 

Over Quizzip

Om het kijken van studenten naar weblectures te richten en het denken van de student te activeren, ontwikkelde Erik Boon van het Audiovisueel Centrum van de VU, en redacteur bij Weblectures.nl, de applicatie Quizzip. Met deze tool kunnen docenten quizvragen verbinden aan weblectures die via MediaSite gedeeld worden. Deze bijdrage is eerder gepubliceerd via Weblectures.nl.

Sonja Wagenaar over blended learning op de Universiteit Leiden

Sonja Wagenaar van de Universiteit Leiden presenteerde afgelopen donderdag op het seminar faciliteren van docenten(-teams) bij blended learning bij SURF over het blended learning programma van drie grote faculteiten van de universiteit. De afgelopen drie jaar is daar ingezet op de implementatie van blended learning op opleidingsniveau met als doel het verhogen van studiesucces en verbetering van het leerproces van de student. Wat zijn succesfactoren en welke blends ontstaan er in de opleidingen?

Een voorbeeld van het implementeren van een LMS

Gisteren was ik aanwezig op het seminar faciliteren van docenten(-teams) bij blended learning bij SURF, georganiseerd door de SIG Blended Learning. Fleur Deenen van Fontys Hogeschool ICT presenteerde over de implementatie van Canvas, een LMS. Hierbij werd een implementatiestrategie gehanteerd op basis van Kotter’s acht stappen voor verandermanagement. Hieronder een korte weergave van de presentatie.

Over de implementatiestrategie van blended learning

Vanochtend was ik aanwezig op het seminar faciliteren van docenten(-teams) bij blended learning bij SURF, georganiseerd door de SIG Blended Learning. Het seminar werd afgetrapt door Kris Stabel (Risbo) die (voorlopige-) resultaten presenteerde van een beschrijvend onderzoek over het faciliteren en ondersteunen van blended learning bij vier instellingen in het hoger onderwijs: Hogeschool Utrecht, Saxion, TU Delft en de Erasmus Universiteit. Welke aanpak hanteren deze instituten ten aanzien van de implementatie van blended learning?

Over live lecture capturing

Hogeschool Inholland heeft sinds april 2017 op haar locatie in Den Haag een collegeruimte voorzien van video-opnameapparatuur waar je als medewerker automatisch college-activiteiten mee kunt opnemen: live lecture capturing. Zac Woolfitt, onderzoeker bij het lectoraat Teaching, Learning & Technology van de hogeschool en expert op het terrein van video teaching greep zijn kans en deed een eerste experiment. Op zijn blog schrijft hij over zijn ervaringen. Deze bijdrage is eerder gepubliceerd op weblectures.nl

Doorontwikkelen aanpak literatuurverwerking (3)

Ik houd mij dit jaar bezig met o.a. de doorontwikkeling van het curriculumonderdeel ‘literatuurverwerking’ van de masteropleiding Leren & Innoveren. We vragen ons af in hoeverre we onze didactische strategie ten aanzien van het verwerven en verwerken van de theorie door het bestuderen van wetenschappelijke artikelen kunnen versterken. En hoe kunnen we hier de digitale omgeving optimaal voor benutten? Het is belangrijk dat we goed zicht krijgen op het proces van dat verwerven en verwerken van wetenschappelijke kennis dat moet leiden tot begrip. Hoe ziet de procesgang van het verwerken van bronnen er uit? Lector Jos Fransen beschrijft in een notitie (nog niet gepubliceerd) hoe het zelfstandig bestuderen van wetenschappelijke bronnen bij kan dragen aan het ontwikkelen van begrip bij studenten. Hieronder mijn ‘verwerking’.

Over de inzet van student-generated video

Over de inzet van student-generated video

Tegenwoordig beschikken studenten via hun mobiele devices over gereedschappen om snel en laagdrempelig eigen videoproducties te maken en deze te delen met anderen. In deze bijdrage aandacht voor hoe student-generated video kan bijdragen aan het leren. De student als regisseur van zijn eigen leerproces. Deze bijdrage is eerder gepubliceerd op weblectures.nl.

Over het actief ontvangen en benutten van feedback

Vorige week heb ik samen met collega Zac weblectures opgenomen over het geven van feedback. De weblecture wordt bekeken door studenten die participeren in het proces van peer-review. In deze weblectures praten we over aspecten die belangrijk zijn bij het geven van effectieve, leerbevorderende, feedback. Maar feedback is pas echt effectief als het daadwerkelijk gebruikt wordt. Winstone et al. (2016) geven in hun literatuurstudie over proactive recipience of feedback aan dat de kwaliteit van het ontvangen, verwerken en toepassen van deze feedback door lerenden vaak onderbelicht blijft. In een literatuurstudie beschrijven de onderzoekers factoren die het daadwerkelijk gebruik van de feedback beïnvloeden. En in welke mate draagt het proces van peer-review en onze weblectures hier aan bij?