Op deze pagina leest u de disclaimer van Leervlak.nl. In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op deze website aan u aanbiedt. Deze disclaimer is grotendeels ontleend aan de disclaimer en het privacybeleid op de weblog van Wilfred Rubens en enkele standaardteksten van disclaimers en privacybeleid. 

Disclaimer 
Leervlak.nl is mijn persoonlijke blog, en geeft mijn persoonlijke visie en mening weer. Opinies op dit weblog komen niet noodzakelijk overeen met de standpunten van mijn werkgever(s). Hoewel ik mijn best doe geen onjuistheden te vermelden, kan ik geen garanties geven betreffende de juistheid of geldigheid van de inhoud of de geschiktheid ervan voor welk doel dan ook. Een blogpost is vaak een moment-opname. Je kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud.

Het gebruiken van de op dit blog beschikbaar gestelde informatie is geheel voor de eigen verantwoording van de bezoeker. Het hergebruik van de op dit blog beschikbaar gestelde informatie is onderworpen aan de creative commons licentie (BY-NC-SA) die onderaan elke pagina zichtbaar is.

De inhoud van andere websites die door middel van links of via embedded content op dit weblog te bezoeken zijn, is geheel en al ter verantwoording van de maker(s) van desbetreffende website. Een hier geplaatste link betekent niet automatisch dat ik achter de inhoud, opzet, visie etc. van de betreffende bron sta.

Het is niet mijn bedoeling om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie. Het kan voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyrighthouder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In voorkomend geval verzoek ik je om via e-mail (jeroenbottema[at]gmail.com) contact met mij op te nemen. Indien het bezwaar redelijk en/of begrijpelijk is zal het betreffende materiaal worden verwijderd.

Ik hou mij het recht voor om, zonder voorafgaand bericht aan de auteur van de reactie, reacties te wijzigen en/of te verwijderen.

Als je Leervlak.nl bezoekt, ga je ermee akkoord dat er informatie over je bezoek wordt vastgelegd. Deze informatie wordt slechts gebruikt voor statistische en administratieve doeleinden. Ik zal nooit e-mail adressen of andere ontvangen informatie van je gebruiken voor andere doeleinden zonder voorafgaande toestemming.

De inhoud van deze disclaimer blijft onverminderd van kracht ongeacht spellingsfouten en/of fouten in de grammatica. Wanneer de in deze disclaimer gestelde zaken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om mij te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook de enige juiste.

Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Ik behoud ten alle tijden mij het recht voor deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.

Deze disclaimer is onderworpen aan de wetten van Nederland. Geen andere wetten, voorschriften, geloofsovertuigingen of andere zienswijzen mogen aan deze disclaimer worden toegeschreven.

Privacy-verklaring

Bezoekgegevens
Op de server van Leervlak.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Bezoekgegevens worden gebruikt om automatisch rapportages te genereren met behulp van WPStats en Jetpack statistieken. Enkele van de gegenereerde rapportages bevatten IP-adressen van individuele bezoekers. Deze rapportages worden niet gebruikt om individuele profielen van bezoekers samen te stellen.

Social media
Dit weblog maakt gebruik een aantal WordPress plugins om knoppen te tonen waarmee berichten eenvoudig gedeeld kunnen worden via verschillende sociale media. Deze plugins gebruiken cookies om het gebruik van de knoppen te kunnen registeren en rapporteren.

Cookies
Ik vraag vooraf expliciet toestemming voor het plaatsen van deze cookies. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Het gebruik van embedded content van anderen, zoals bijvoorbeeld presentaties van Slideshare of video’s van Vimeo of YouTube, kan er toe leiden dat er informatie over bezoekers wordt bijgehouden. Ik heb daar geen invloed op.

Reageren
Het is niet nodig om een account aan te maken als je wilt reageren op berichten op mijn weblog. Wel is het noodzakelijk om een naam en een e-mailadres in te vullen. Optioneel kan een link naar een website aan een reactie worden toegevoegd.

Het e-mailadres is nooit zichtbaar voor andere bezoekers, het is alleen zichtbaar in de beheerinterface van het deze weblog. Het e-mailadres zal uitsluitend gebruikt worden indien de beheerder via e-mail in contact moet/wil komen met de reageerder. De verzamelde e-mail adressen zullen niet worden gepubliceerd, verkocht of anderzijds verspreid worden.

Ik modereer reacties met het oog op het voorkomen van naar mijn oordeel ongepast, seksistisch, racistisch en grof taalgebruik, bij overduidelijke nepnamen en bij spam. Ik behoud mij het recht voor om de reactiemogelijkheid tijdelijk of permanent uit te zetten.

Inzage en recht op aanpassing / verwijdering
Het is voor de beheerder van dit weblog niet mogelijk om de door de gebruikte plugins verzamelde informatie te wijzigen of te verwijderen. Ook het opvragen van de over een individuele gebruiker vastgelegde informatie is beperkt tot de door die bedrijven beschikbaar gestelde rapportages.

Voor wat betreft de reacties van een bezoeker geldt dat deze de mogelijkheid heeft om reactie te wijzigen of verwijderen via een mail naar jeroenbottema[at]gmail.com. Reacties zullen alleen dan verwijderd worden als dat de ontstane lijn van reacties bij een bericht niet verstoord. Is dat wel zo, dan zal de reactie, op verzoek van de plaatser, anoniem gemaakt worden.